Ilustracja do artykułu: L Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

L Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

29-07-2022

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta zwołuję L nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 roku o godz. 8.30 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

Proponowany porządek obrad

I.    Otwarcie.

II.  Przyjęcie porządku obrad.

III. Podjęcie  uchwał w sprawie:

1)      ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,

2)      określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2022/2023,

3) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

IV.  Zakończenie obrad.                                                                                    

Przewodniczący Rady Miejskiej

/…/

Jarosław Lisiecki

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x