Archiwum
pochmurno
25℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: LVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

LVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

13-12-2022

Uprzejmie zapraszam do udziału w LVI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka  w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

 

Proponowany porządek obrad

 

I              Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z LIV i LV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.               

IV       Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

V            Interpelacje i zapytania radnych.

 

VI  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022 -2045,

2)       zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

3)       ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,

4)       Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023-2045,

5)       uchwały budżetowej na 2023 rok,

6)       zmiany szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

7)       wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie,

8)       pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9)       wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski,

10)   zmiany uchwały Nr LV/586/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.

 

VII         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII        Wolne wnioski i informacje.

IX           Zakończenie obrad.                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/…/

Jarosław Lisiecki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x