Ilustracja do artykułu: LVIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

LVIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

15-02-2023

Uprzejmie zapraszam do udziału w LVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego która odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka  w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

 

Proponowany porządek obrad

I              Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV      Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

         Interpelacje i zapytania radnych.

VI  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,

2)       zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

3)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Ekologiczną a ul. Dębową,

4)       przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

5)       przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku,

6)       powierzenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ustalenia wysokości cen  i opłat za korzystanie z Centrum treningowego w rejonie ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

7)       nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Lawendowej,

8)       nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Wiśniowej,

9)       rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Końcowa w Ostrowie Wielkopolskim,

10)   rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Szczęśliwa w Ostrowie Wielkopolskim,

11)   zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I przy ulicy Grabowskiej 1-3 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,

12)   zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 13 Sindbad przy ul. Krotoszyńskiej 171 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema przy ul. Bema 30 w Ostrowie Wielkopolskim,

13)   zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 16 Koszałek – Opałek przy ul. Partyzanckiej 15b w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej przy ul. Partyzanckiej 15 w Ostrowie Wielkopolskim,

14)   uchwalenia gminnego programu osłonowego pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,

15)   zmiany uchwały nr X/103/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowie Wielkopolskim. 

VII         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII        Wolne wnioski i informacje.

IX           Zakończenie obrad.                                                                                

                                                                                                                                                           

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x