Archiwum
pochmurno
-2℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: LXII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

LXII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

25-08-2023

Zapraszamy do udziału w LXII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

Proponowany porządek obrad

I            Otwarcie.
II           Przyjęcie porządku obrad.
III          Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
IV       Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
         Interpelacje i zapytania radnych.

VI  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,
2)      zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,|
3)      określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych,
4)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Gimnazjalną a al. Powstańców Wielkopolskich,
5)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kamiennej,
6)      uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2023-2027”,
7)      rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Burzowa w Ostrowie Wielkopolskim,
8)      zmiany uchwały Nr XLII/496/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
9)      wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę CASINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
10)   wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna,
11)   wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Medella Spółka Akcyjna,
12)   zmiany uchwały Nr LXI/668/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
13)   określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowie Wielkopolskim,
14)   zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

VII         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII        Wolne wnioski i informacje.

IX           Zakończenie obrad.                                                                                

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x