Archiwum
pochmurno
15℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: LXIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

LXIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

19-09-2023

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 26 września 2023 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka  w Centrum Aktywności Lokalnej, przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

Proponowany porządek obrad

I              Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV           Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od LXI do LXIII Sesji Rady Miejskiej.  

V        Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VI           Interpelacje i zapytania radnych.

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,
  2. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
  3. zmiany uchwały nr XXVII/312/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Kaliską a ul. Przy Lesie oraz działek nr 1/24 oraz nr 1/25 z obrębu 0206,

4)       zaliczenia drogi położonej w rejonie ul. Owocowej do kategorii dróg gminnych,

5)       ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który brał udział w działaniach w celu ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przez zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej a także dla kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej,

6)       zmiany uchwały Nr XLII/476/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie nadania statutu Radzie Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego,

7)       przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,

8)       przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,

9)       wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz  do Sądu Okręgowego w Kaliszu.          

VIII        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX           Wolne wnioski i informacje.

X             Zakończenie obrad.                                                                                

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/…/

Jarosław Lisiecki

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x