Archiwum
słonecznie
17℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Mieszkanie za remont

Mieszkanie za remont

02-08-2023

Ruszyła I edycja ostrowskiego Programu „Mieszkanie za remont”, którego organizatorem jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Program skierowany jest do osób, które z przyczyn materialnych nie mogą uzyskać kredytu w banku na mieszkanie lub nie stać ich na najem na rynku komercyjnym. Jest to również oferta dla rodzin i osób, które nie uzyskały dostatecznej ilości punktów, aby ubiegać się bezpośrednio o miejskie mieszkanie socjalne lub komunalne. Uczestnicy programu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych będą mogli wynająć lokal na czas nieokreślony.

 - Ruszamy z nowym ostrowskim programem mieszkaniowym – mówi Andrzej Mazurek, prezes MZGM i dodaje – Podobne programy z dużym sukcesem realizowane są w wielu miastach. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z sugestiami mieszkańców, że również w naszym mieście jest potrzeba realizacji tego typu programu. W związku z powyższym otworzyliśmy kolejne drzwi do możliwości najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach spółki.

Wniosek o przystąpienie do programu mogą składać osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

1) mieszkają i są zameldowane w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski (przynajmniej jedna z osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe i zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania w lokalu),
2) nie posiadają prawa własności do innej nieruchomości,                     
3) zadeklarują wykonanie niezbędnych prac remontowych na swój koszt i ryzyko, bez prawa zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów,
4) spełniają kryteria dochodowe wskazane we wniosku,
5) nie  posiadają  zaległości  finansowych  wobec  wynajmującego  z  tytułu  najmu  lokalu  lub bezumownego zajmowania lokalu na dzień składania wniosku.

Zainteresowani udziałem w programie mogą  składać  jeden  wniosek,  wskazując  w  nim  maksymalnie trzy wybrane  lokale.  Lista lokali wraz z opisem koniecznych do wykonania prac remontowych zostanie opublikowana na stronie www.mzgm.pl w zakładce „Mieszkanie za remont” wraz z terminem składania wniosków. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie wnioski w pełni i prawidłowo wypełnione na właściwym formularzu papierowym.                              

Wnioski rozpatrywane będą na podstawie  oświadczeń w nich  zawartych  oraz  załączonych dokumentów, a pozytywna  opinia  Komisji stanowić będzie podstawę do podpisania umowy o udostępnienie lokalu w celu wykonania remontu.

Lokale  udostępnia  się  zakwalifikowanym  osobom  na  okres  nie  dłuższy  niż  6  miesięcy, w trakcie których czynsz nie jest naliczany.  W  okresie  wykonywania  robót  remontowo-budowlanych  osoba  zakwalifikowana  zobowiązana  jest do pokrywania kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej, paliwa gazowego, ciepła i  wody użytkowej wraz z odprowadzaniem nieczystości ciekłych i stałych. Umowa o udostępnienie lokalu w celu wykonania remontu nie jest umową najmu lokalu w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, a także nie jest umową najmu w rozumieniu art. 680 i następne kodeksu cywilnego, a przyszły najemca do czasu wykonania remontu nie jest uprawniony do zamieszkiwania w lokalu. Ww. umowa określa zasady wykonania prac remontowych lokali oddanych w ramach Programu „Mieszkanie za remont”.

 

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu  jest spełnienie następujących warunków:                   

1) wykonanie robót remontowo-budowlanych wskazanych w zawartej umowie o udostępnienie lokalu w celu wykonania remontu,
2) dokonanie przez MZGM Sp. z o.o. odbioru technicznego wykonanych robót,
3) brak zaległości wobec wynajmującego za używanie lokalu stanowiącego przedmiot umowy o udostępnienie lokalu w celu wykonania remontu,
4) nieposiadanie  prawa  własności  do innej nieruchomości.

Umowę najmu lokalu mieszkalnego, po zakończonym remoncie, zawiera się na czas nieoznaczony, a stawka czynszu za najem lokalu równa będzie stawce bazowej czynszu dla zasobów komunalnych.

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie www.mzgm.pl w zakładce „Mieszkanie za remont”.     

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x