Ilustracja do artykułu: Mija termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 roku

Mija termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 roku

24-01-2024

Uwaga – termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 roku – mija 31 stycznia 2024 roku !!!

Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2024 roku należy:

  • złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2023 roku (oświadczenie składa się w Urzędzie Miejskim w pokoju 119),
  • dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rata wyliczana jest podczas składania oświadczenia).


Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Zgodnie z art. 18 ust 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w przypadku niedopełnienia w terminach (o których w art. 111 ust 7 cytowanej ustawy) obowiązku złożenia oświadczenia oraz dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa.

 

Poniżej link do oświadczenia:

https://bip.umostrow.pl/attachments/download/4184

 

 

Wpłaty należy dokonywać na poniższy nowy numer rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A 30 1020 2212 0000 5302 0461 1598

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy         

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 

Przykładowy tytuł przelewu: „ I rata opłaty za zezwolenie ABC na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktu przy ul. XXXXXX”

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Referatem Ewidencji Działalności Gospodarczej tutejszego Urzędu pod numerami telefonów: 625822119.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x