Minął termin składania sprawozdań dla podmiotów odbierających odpady komunalne

05-02-2019

Przypominamy, zgodnie z artykułem 9nb Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) nakłada na podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotów prowadzących punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obowiązek do sporządzania rocznych sprawozdań i przekazywania prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Przekroczenie tego terminu wiąże się z ustawową karą finansową.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x