Ilustracja do artykułu: Modernes Clavier

Modernes Clavier

02-12-2019

Wykonawcy:

Orkiestra Arte dei Suonatori

Andreas Borregaard - akordeon

Program: Johann Sebastian Bach – Koncerty na instrument klawiszowy

W muzyce barokowej często zdarza się, że instrumentarium nie jest precyzyjnie określone. Kompozytor pozostawia wykonawcy pewną dowolność w wyborze instrumentu. Doskonałym przykładem jest używanie przez Jana Sebastiana Bacha określenia “Clavier”, które oznacza dowolny instrument klawiszowy. Prezentowany projekt będzie interpretacją owej dowolności z punktu widzenia muzyka żyjącego w XXI wieku.