Ilustracja do artykułu: Od dziś mniej za ciepło

Od dziś mniej za ciepło

15-05-2024

Od dziś, 15 maja, ostrowianie zapłacą mniej za ciepło. Przypomnijmy. 26 kwietnia, po blisko 10 miesiącach walki o obniżenie taryfy za ciepło poznański oddział Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję pozytywną. Nowa taryfa zaczyna obowiązywać od dziś.  Oznacza to, że koszt gigadżula dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będzie niższy o blisko 25%.

Pierwszy wniosek o obniżenie taryfy został złożony 29 czerwca 2023 roku. Od tego czasu Ostrowski Zakład Ciepłowniczy przygotował kilkadziesiąt dokumentów i udzielił szczegółowych odpowiedzi na pięć wezwań URE.

- Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w tej sprawie pochodzi z 29 czerwca 2023 r. Postępowanie prowadzone było zatem od 10 miesięcy – mówi Mariusz Bolach, prezes OZC SA. - W tym czasie, o czym wielokrotnie informowaliśmy Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA otrzymał pięć wezwań merytorycznych oraz jedno wezwanie dotyczące opłaty za udzielenie pełnomocnictwa Prokurentowi Spółki. Ostatecznie zmuszeni zostaliśmy do złożenia skargi na działanie poznańskiego oddziału URE do Prezesa URE w Warszawie.

Energia od OZC to nie tylko ciepło w grzejnikach. Spółka dostarcza również ciepłą wodę użytkową. To oznacza, że mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą spodziewać się obniżenia swoich rachunków za ciepło nie tylko w sezonie grzewczym.

- Cena ciepła systemowego to także koszt podgrzania wody do celów użytkowych i ten koszt będzie niższy o około 25 %, z tego punktu widzenia jest to informacja dobra, niestety szkoda, że tak późno zapadła - komentuje Mikołaj Kostka z-ca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. 

Warto przypomnieć, że w oczekiwaniu na przeciągającą się decyzję URE, w styczniu wprowadziliśmy program “Niższe rachunki za ciepło”. Skorzystało z niego ponad 800 mieszkańców Ostrowa. Dzięki programowi ich rachunku były niższe o średnio 120 złotych.

11 kwietnia Zarząd OZC SA złożył skargę na postępowanie URE w Poznaniu do Prezesa URE w Warszawie. Na razie OZC nie otrzymał odpowiedzi na skargę. W kwietniu prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek wysłała list otwarty do wielkopolskich parlamentarzystów z prośbą o interwencję w sprawie przedłużającej się procedury.

Natomiast już w styczniu, aby zniwelować skutki przedłużającej się procedury, OZC wprowadził program pn. „Niższe rachunki za ciepło z OZC S.A.”, dzięki któremu najbardziej potrzebujący płacili mniej. Wsparcie skierowane było do osób w trudnej sytuacji materialnej (niski dochód, spore wydatki związane z leczeniem) lub w trudnej sytuacji życiowej (niepełnosprawność, przewlekła choroba, brak opieki, sytuacja losowa). Najwięcej wniosków, bo aż 539 zostało złożonych w pierwszym terminie naboru, czyli do 23 lutego. Te osoby, które otrzymały pozytywną odpowiedź, skorzystały z niższych rachunków za okres od stycznia do kwietnia. Osoby, które złożyły dokumenty w drugim terminie (217 wniosków) i zostały one pozytywnie rozpatrzone, skorzystały z dofinansowania za okres od marca do kwietnia. W trzecim etapie złożono 90 wniosków. Rabat dla klientów indywidualnych, którzy mają podpisane umowy z OZC, wynosił średnio 120 złotych miesięcznie. W sumie z programu skorzystało 846 osób.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x