Ilustracja do artykułu: Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian

25-01-2021

Przypominamy o konieczności zgłaszania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z licznymi powrotami osób z zagranicy, osób uczących się (mieszkających do tej pory poza terenem miasta np. w internatach, w akademikach, na stancjach, itp.) oraz urodzonych dzieci.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), w przypadku zmiany danych (np. liczby osób zamieszkujących daną posesję) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, aby sami zgłaszali zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wzory deklaracji można pobrać ze strony - korekta deklaracji składana przez właścicieli nieruchomości.

Deklaracje można złożyć:

  • za pośrednictwem strony internetowej www.epuap.gov.pl,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

Wszelkich informacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi udziela Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej

  • tel. 62 58 22 226, 
  • tel. 62 58 22 253, 
  • tel. 62 58 22 239.

Druki płatności za odpady

Informujemy, że numer konta nie ulega zmianie, a podstawowa kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 zł/osoba. Opłatę uiszczamy miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Istnieje możliwość przesłania druków na wskazany przez mieszkańca adres email, po uprzedniej weryfikacji danych przez pracowników urzędu. W tym celu należy przesłać na adres rgo@umostrow.pl email z prośbą o druki.

Informujemy, że druki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 są do pobrania w Urzędzie Miejskim.

Prosimy o terminowe realizowanie zobowiązań.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej

  • tel. 62 58 22 226, 
  • tel. 62 58 22 253, 
  • tel. 62 58 22 239.

fot. Komunikat - odpady komunalne

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x