Ilustracja do artykułu: Pobierz wniosek na wymianę pieca!

Pobierz wniosek na wymianę pieca!

12-03-2018

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Na podstawie § 6 uchwały nr XLV/541/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2018 r. informuję, że nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2018 r. rozpocznie się z dniem 4 kwietnia 2018 r. i potrwa przez 14 dni (do 17 kwietnia 2018 r. włącznie).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

1) w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;

2) na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) t j.:

1)   podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a)  osoby fizyczne,

b)  wspólnoty mieszkaniowe,

c)  osoby prawne,

d)  przedsiębiorcy;

2)   jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Podmioty wskazane powyżej muszą posiadać tytuł prawny do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Wnioski będzie można pobierać od dnia 14.03.2018 r.:

1) w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;

2) w Referacie Ochrony Środowiska (II piętro pok. 227) Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://umostrow.pl/) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/)

W przypadku wyczerpania się środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na 2018 r. wnioski pozostałe zostaną rozpatrzone negatywnie.

Uchwała nr XLV/541/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2018 r. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2018 r. poz. 2021.

Prezydent Miasta

Beata Klimek

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x