Ilustracja do artykułu: Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki w I półroczu 2023 roku

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki w I półroczu 2023 roku

12-12-2022

W dniu 12 grudnia 2022 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki w I półroczu 2023 roku.

Na podstawie: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz 
§ 9 ust. 1, pkt. 1 lit. a, b, c Uchwały Nr LIII/574/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia        24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. 

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://bip.umostrow.pl/otwarty-konkurs-ofert/875/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-kultury-i-sztuki-w-i-polroczu-2023-roku

 

W pierwszej kolejności należy przygotować ofertę za pomocą internetowego generatora ofert WITKAC dostępnego pod adresem www.witkac.pl.
 

Następnie przygotowaną w generatorze ofertę należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganymi załącznikami  przesłać do Urzędu Miejskiego za pomocą poczty tradycyjnej (zgodnie z opisem wskazanym w treści ogłoszenia konkursowego) lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Referacie Obsługi Mieszkańca.


Termin składania ofert w wersji elektronicznej za pomocą  platformy  internetowej WITKAC upływa 3 stycznia 2023 roku.

Termin składania ofert w wersji  papierowej  upływa 4 stycznia 2023 roku do godz. 16.00

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x