Ilustracja do artykułu: Ogłoszono wyniki I otwartego konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku.- Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej

Ogłoszono wyniki I otwartego konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku.- Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej

30-12-2021

W dniu 30 grudnia 2022 Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza wyniki  I otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku.-  Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.                          .

Na podstawie: art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz.U.2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 lit. c Programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U.2020 poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2022, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/442/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Link do wyników konkursu:

https://bip.umostrow.pl/chapter_176909.asp?soid=0C8E95CB112D4681A5DDBF432921FB00

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x