Ilustracja do artykułu: Ogłoszono wyniki II otwartego konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 roku.- „Akcja Zima 2021”, Kalendarz imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych

Ogłoszono wyniki II otwartego konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 roku.- „Akcja Zima 2021”, Kalendarz imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych

30-12-2020

Ogłoszono  wyniki  II otwartego konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 roku.- „Akcja Zima 2021”, Kalendarz imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych.

W dniu 30 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego II otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku pn.: „Akcja Zima 2021”, Kalendarz imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych. 

Na podstawie : art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713) oraz art.13 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020. poz. 1057) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.2020. poz. 1057) na rok 2021, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/313/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2021.

Link do wyników konkursu:

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176909.asp

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x