Ilustracja do artykułu: Ostatni tydzień naboru wniosków do Inicjatywy Lokalnej!

Ostatni tydzień naboru wniosków do Inicjatywy Lokalnej!

25-09-2023

Masz pomysł na zmiany w Ostrowie Wielkopolskim i chcesz mieć w nich swój udział? Do 30 września 2023 roku trwa nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej, która będzie realizowana w 2024 roku.

Inicjatywa Lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, mająca na celu wspólną realizację działań na rzecz miasta. Dzięki narzędziu Inicjatywy Lokalnej mieszkańcy przy wsparciu miasta mogą polepszyć warunki życia dla lokalnej społeczności.

Partycypacja mieszkańców może polegać na świadczeniu pracy społecznej, świadczeniu pieniężnym lub świadczeniu rzeczowym. Mieszkańcy wnoszą swój wkład np. poprzez wykonywanie określonych prac społecznych koniecznych do zrealizowania danego zadania. Ich udział może polegać także na wniesieniu wkładu rzeczowego np. w postaci dokumentacji projektowej czy przekazaniu materiałów budowlanych. Przy realizacji niektórych inwestycji np. drogowych wniesienie wkładu finansowego w wysokości określonej w uchwale jest obligatoryjne.

Do tej pory dzięki współpracy mieszkańców i miasta udało się zrealizować m.in. takie projekty jak:

- Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim;

- Montaż prysznicy zewnętrznych na Piaskach-Szczygliczka;      

- Wigilia dla osób samotnych niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los;

- Ekologiczny Ogród Deszczowy w Zębcowie;   

- Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Okopowa – Budowlanych – doposażenie;

- „Jabłka” – mała architektura na Ostrowskim Trakcie Kultury;

- Niech każdy się dowie jak dbać o zdrowie;      

- Integracja seniorów z Osiedla Zacisze – Zębców na występie muzycznym;      

- „Dzień Rodzinki” – Organizacja Integracyjnego Festynu Rodzinnego

W ramach inicjatywy lokalnej zrealizować można zadania z zakresu:     

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej
w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;        

- działalności charytatywnej;    

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;         

- promocji i organizacja wolontariatu;   

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacja, oświata i wychowanie;           

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;           

- turystyki i krajoznawstwa;      

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;              

- porządku i bezpieczeństwa publicznego;         

- rewitalizacji.

Do zadań, które mogą zostać zrealizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej zaliczyć możemy m.in.: budowę lub remont drogi, wykonanie oświetlenia, budowę boiska czy placu zabaw,
ale także organizacja wystawy, koncertu, imprezy integracyjnej czy wiele innych.

Wnioski w ramach Inicjatywy Lokalnej mogą składać mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, tworząc grupę inicjatywną lub mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja musi być własnością miasta.

Jeśli zainteresował Cię temat Inicjatywy Lokalnej i masz pomysł, pobierz wniosek ze strony internetowej: https://umostrow.pl/257-dokumenty.html. możesz go też odebrać w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim (parter budynku) al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wlkp.

Więcej informacji uzyskasz także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Inicjatywa Lokalna.  

Wzór wniosku oraz wszystkie potrzebne dodatkowe informacje, dostępne są na stronie internetowej www.umostrow.pl w zakładce „Inicjatywa lokalna”. Więcej informacji na temat mechanizmu można uzyskać także w Referacie Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego – pok. 307 lub pod nr tel. 62 58 22 308 lub 62 58 22 309.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x