Ilustracja do artykułu: Ostrów łapie deszcz - wnioski do 1 lipca

Ostrów łapie deszcz - wnioski do 1 lipca

28-06-2021

11 czerwca ruszyła kolejna edycja programu “Ostrów łapie deszcz”. To projekt wsparcia mieszkańców, którzy chcą zbierać i wykorzystywać wodę opadową. W tym roku na ten cel Miasto przeznacza 90 tys. złotych. Ostrowianie mogą liczyć nawet na 2 tys. złotych dofinansowania.

- Kontynuujemy program dofinansowania dla “łapaczy deszczu”. Pilotażowa edycja dobrze się przyjęła i cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tym roku przeznaczamy na projekt 90 tys. złotych, czyli o 20 tys. złotych więcej niż przed rokiem. Ostrowianie, którzy chcą oszczędzać wodę i pieniądze mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach programu w terminie od 11 czerwca do 1 lipca. Nowością, w tegorocznej odsłonie jest udzielanie dotacja na zbiorniki nie tylko przy budynkach mieszkalnych, ale i przy budynkach towarzyszących np. garażu, budynku gospodarczym  - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W 2020 roku w  Ostrowie Wielkopolsko wprowadzono pilotażowy program “Ostrów łapie deszcz”. W budżecie zarezerwowano na projekt 70 tys. złotych. Liczba złożonych wniosków przeszła jednak wszelkie oczekiwania i wskazała spore zainteresowanie dofinansowaniem. W 2020 roku do urzędu wpłynęło 312 wniosków na łączną kwotę 284 000 złotych! Pozytywnie rozpatrzono 72 z nich.

By ubiegać się o dofinansowanie wystarczy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim Ostrowa Wielkopolskiego.

- Programem “Ostrów łapie deszcz” chcemy zachęcać mieszkańców do efektywnego gospodarowania wodą opadową. Dotacja w zależności od instalacji będzie wynosić od 500 złotych do 2 000 złotych na każdą instalację - zaznacza Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Na dofinansowanie w wysokości 500 złotych może liczyć mieszkaniec, który na swojej posesji ustawi zbiornik na deszczówkę o pojemności do 500 litrów, 1000 złotych - jeśli zbiornik będzie mieć powyżej 500 litrów. Natomiast 2 000 złotych to propozycja dla tych ostrowian, którzy zdecydują się na montaż nowego zbiornika podziemnego.

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł. Wsparcie może być udzielone wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania - kosztów zakupu i montaży elementów wchodzących w skład systemu deszczowego. Nie można jej jednak wykorzystać do opracowania dokumentacji, pokrycia kosztów remontu istniejącego systemu, a także zakupu i montażu rynien i rur spustowych.

11 czerwca wystartował nabór wniosków o udzielenie dotacji, który potrwa do  1 lipca 2021 roku (włącznie). O dofinansowanie mogą ubiegać się:

1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy;

2. Jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

a) w wersji papierowej w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;

b) w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski);

c)w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka) - wniosek łatwy do odszukania na portalu https://umostrow.epuap.online/ - UWAGA wniosek na platformie e-PUAP będzie dostępny od godz. 00.00.

Wybierz "Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących  ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych  w miejscu ich powstania w roku 2021".

Wypełnij formularz.

Podpisz wniosek wybierając przycisk „Podpisz”. Podpisz dokument - przycisk „Podpisz Podpisem Zaufanym” (sugerowana opcja).

Podpisywanie dokumentu: Podpisujemy dokument – przycisk „Podpisz podpisem zaufanym”.

Potwierdź podpisanie dokumentu: „Wpisz kod autoryzacyjny, który wysłaliśmy na twój telefon” i naciśnij przycisk „Potwierdź”.

Wyślij podpisany dokument naciskając przycisk „Wyślij”.

 

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://umostrow.pl/) oraz ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x