Ilustracja do artykułu: Ostrowianin w Radzie Naczelnej ZHP

Ostrowianin w Radzie Naczelnej ZHP

13-12-2017

Harcmistrz Dariusz Potasznik został wybrany członkiem Rady Naczelnej ZHP na 40. Zjeździe ZHP, który odbył się w dniach 7-10 grudnia w Warszawie.

Do Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego w Warszawie zjechało w czwartek 7 grudnia ponad 200 harcerskich delegatów, by wziąć udział w czterodniowym Zjeździe ZHP, który dokonał m.in. podsumowania czteroletniej kadencji obecnych władz oraz dokonał wyboru nowych władz ZHP.

W gronie 21 delegatów z Wielkopolski znalazło się dwóch przedstawicieli ostrowskiego Hufca ZHP – hm. Jerzy Hnatyk i hm. Dariusz Potasznik. Kandydujący do Rady Naczelnej Dariusz Potasznik uzyskał poparcie 170 delegatów i został członkiem Rady na lata 2017-21.

– Rada Naczelna, to taka Rada Miejska na szczeblu władz centralnych ZHP – tłumaczy hm. Dariusz Potasznik – w ramach swoich kompetencji Rada podejmuje kluczowe decyzje dotyczące ZHP w okresie międzyzjazdowym, realizując również wytyczne zawarte w uchwałach zjazdu. Pracami Rady kieruje Przewodniczący ZHP, którym na drugą kadencję wybrany został hm. Dariusz Supeł.

Dariusz Potasznik w latach 2007-15 pełnił funkcję komendanta ostrowskiego Hufca ZHP, wcześniej m.in. stojąc na czele 1 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz będąc założycielem, i pierwszym komendantem, Szczepu „Jedyneczka”. Rokrocznie jeździ z harcerzami na letnie obozy – w tym roku był komendantem obozu „Szczep Jedyneczka i Zagadki Fromborka”.

- Wybór do Rady Naczelnej to zarówno wielki zaszczyt jak i spore wyzwanie – mówi D. Potasznik – w zgodnej opinii środowiska harcerskiego czeka nas trudna kadencja związana z wieloma kluczowymi dla ZHP decyzjami, jakie przyjdzie nam podejmować.

Zgodnie z zapisami statutowymi, 40. Zjazd ZHP musiał dokonać wyboru nowego naczelnika ZHP, w związku z upływem drugiej kadencji dotychczasowej naczelniczki hm. Małgorzaty Sinicy. Z grona trzech kandydatów zjazd powierzył tę funkcję kolejnej kobiecie – hm. Annie Nowosad i to ona stać będzie na czele organizacji przez najbliższe 4 lata.

– Czas Małgorzaty Sinicy był dla naszej organizacji okresem przełomowym – ocenia D. Potasznik – ZHP przeszło prawdziwą transformację, stając się nowocześnie zarządzaną organizacją, stabilną finansowo i cieszącą się uznaniem w kraju i za granicą. Nowe władze stoją przed trudnym zadaniem utrzymania tego, co funkcjonowało dobrze i właściwego zdiagnozowania obszarów, gdzie można działać lepiej.

Wśród wielu przyjętych przez 40. Zjazd uchwał jest „Strategia ZHP na lata 2018-23” i to ona będzie drogowskazem dla nowych władz centralnych. Warto też odnotować, że w przyjętej uchwale w sprawie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, na wniosek delegacji z Wielkopolski, zamieszczono w preambule nawiązanie do Powstania Wielkopolskiego oraz pozostałych ruchów wolnościowych z początku minionego wieku. Wyrazem aktywnego uczczenia 100-lecia ma być posadzenie przez harcerzy 100 hektarów lasów.

– Przyrównując to wyzwanie do aktualnej liczebność ZHP, oznacza ono, że każdy zuch i harcerz obsadzi drzewkami niespełna 10 metrów kwadratowych lasu – podsumowuje D. Potasznik – możliwe więc, że w okolicach Ostrowa powstanie jakiś „lasek 100-lecia” posadzony przez ostrowskich harcerzy.

Fot.: 40. Zjazd ZHP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x