Ilustracja do artykułu: otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie zawodów sportowych i imprez

otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie zawodów sportowych i imprez

23-12-2022

Ogłoszono III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku - Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych.

W dniu 23 grudnia 2022 Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku – Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych  oraz imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz.U.2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2022 poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIII/574/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

 

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://bip.umostrow.pl/otwarty-konkurs-ofert/902/zarzadenie-nr-3130-viii-2022

Termin składania ofert upływa 13.01.2023 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x