Ilustracja do artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku

07-05-2024

7 maja 2024 roku Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), § 9 ust. 1, pkt. 8 lit. a uchwały nr LXIV/706/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571) na rok 2024 oraz uchwały nr LXVII/716/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku.

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://bip.umostrow.pl/otwarty-konkurs-ofert/2022/zarzadzenie-nr-4213-viii-2024

Ofertę należy przygotować za pomocą internetowego generatora ofert WITKAC dostępnego na stronie www.witkac.pl.

Następnie przygotowaną w generatorze ofertę należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w Referacie Obsługi Mieszkańca bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (zgodnie z opisem wskazanym w treści ogłoszenia konkursowego).

Termin składania ofert za pomocą platformy internetowej WITKAC upływa 28 maja 2024 r.

Termin składania ofert w wersji papierowej upływa 29 maja 2024 r.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x