Ilustracja do artykułu: Pakty zatrudnieniowe w Polsce – podsumowanie projektu

Pakty zatrudnieniowe w Polsce – podsumowanie projektu

28-11-2017

Debata dotycząca „Paktów zatrudnieniowych w Polsce” odbyła się w piątek, 24 listopada 2017 roku w Ostrowskim Parku Przemysłowym. Przez dziewięć miesięcy we wdrażaniu niemieckiego modelu współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 50+ w Polsce uczestniczyły dwa miasta: Ostrów Wielkopolski i Pyrzyce oraz trzy powiaty: skarżyski, aleksandrowski i zgiersko/łódzki.  

Przypomnijmy, że Ostrów Wielkopolski do projektu realizowanego przez Szczecińską Fundację „Talent – Promocja - Postęp” przystąpił w grudniu 2015 roku. Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 50+ w naszym mieście został zawiązany m.in. przez Centrum Rozwoju Komunalnego, Ostrowski Park Przemysłowy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a także Powiatowy Urząd Pracy.

Pakty Zatrudnieniowe w Polsce to projekt, który pośrednio miał poprawić sytuację na rynku pracy osób bezrobotnych 50+. Jednak jego najważniejszym zadaniem było przeniesienie niemieckiego modelu Paktu Zatrudnieniowego i dostosowanie go do polskich warunków.

W debacie uczestniczyło prawie 50 osób m.in.: zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego: Ewa MateckaJakub Szczurek, dyrektor Biura Senatora RP Łukasza Mikołajczyka – Dawid Korzeniewski, prezesi ostrowskich spółek wraz z przedstawicielami, dyrektorzy ostrowskich i powiatowych jednostek, prezesi Stowarzyszeń i Fundacji działających na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza, naczelnicy i kierownicy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, członkowie Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Mieszkania Socjalne i Komunalne na czele z przewodniczącym Zygmuntem Banasiakiem, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także uczestnicy projektu „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”. Gospodarzem spotkania była prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek.

W pierwszej części debaty prezentację polskiego modelu paktów zatrudnieniowych – przedstawiła prezes Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja - Postęp”, pomysłodawczyni, realizatorka i ekspertka projektu „Pakty zatrudnieniowe w Polsce” Iwona Żukiert. Następnie o różnicach niemieckich i polskich paktów zatrudnieniowych opowiedziała ekspert niemiecki Anna Block. Ocenę i analizę funkcjonowania „Paktu zatrudnieniowego w regionie” omówiła zastępca prezydenta miasta Ewa Matecka.

- Dzięki realizacji projektu na terenie naszego miasta udało nam się objąć wsparciem sześć osób bezrobotnych 50+ w tym czterech mężczyzn i dwie kobiety. Obecnie dwie osoby zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, dwie osoby na postawie umowy zlecenia. Jedna osoba odbywa staż, a także jedna osoba stara się o dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej – mówiła zastępca prezydenta, Ewa Matecka.

W drugiej części debaty wnioski i rekomendacje z testowania modelu w regionie – przedstawili eksperci z ramienia projektu: Anna Block, Arkadiusz Mazepa, Ryszard Syroka, Iwona Żukiert, a także ekspert regionalny Krystyna Sikora, Prezes Fundacji Wsparcie.

Ostatnim blokiem debaty była dyskusja, w której eksperci odpowiadali na pytania zaproszonych gości. O swoich doświadczeniach związnych z projektem opowiedzieło także dwóch uczestników projektu "Pakty zatrudnieniowe w Polsce".

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x