Archiwum
pochmurno
20℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Pamiętajmy o odśnieżaniu

Pamiętajmy o odśnieżaniu

08-02-2021

Straż Miejska przypomina, że zima to czas, podczas którego m.in. na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek związany z utrzymaniem porządku na chodnikach. Warto o tym pamiętać, ponieważ jego zaniechanie naraża nas na mandat, wniosek o ukaranie do sądu, a także na odpowiedzialność cywilną w przypadku, gdy przechodzień przewróci się i dozna uszczerbku na zdrowiu. 

Obowiązek taki - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - spoczywa na właścicielu lub współwłaścicielu nieruchomości, użytkowniku wieczystym oraz jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami. 

Na podstawie w/w przepisów wymienione podmioty zobowiązane są do odśnieżania i usuwania wszelkich zanieczyszczeń i śliskości z chodnika. Czynności takie należy wykonać w godzinach rannych, a w pozostałych porach dnia niezwłocznie po wystąpieniu opadów śniegu, a przypadku ciągłego opadu śniegu po ustąpieniu opadu.

- Podczas kontroli porządkowych zauważamy, że nie wszyscy zobowiązani wywiązują się z tych obowiązków w sposób należyty lub też obowiązek taki wykonują niedbale. Często usunięty nadmiar świeżego śniegu z chodnika, bez posypania go piaskiem przy ujemnych temperaturach, powoduje powstanie na chodniku śliskości, która utrudnia bezpieczne poruszanie się pieszych – tłumaczy Grzegorz Szyszka, komendant Straży Miejskiej.

Warto pamiętać, że systematyczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeni z chodnika z jednej strony ułatwia utrzymywanie na nim porządku i znacząco wpływa na bezpieczeństwo poruszających się po nim pieszych, a z drugiej nie naraża nas na konsekwencje karne w postaci mandatu, czy wniosku o ukaranie do sądu, jak również odpowiedzialności cywilnej w przypadku doznania przez pieszego uszczerbku na zdrowiu. 

 - Wyposażenie posesji w szufle i piasek z pewnością będzie tańsze, niż narażenie się na konsekwencje związane z brakiem nieodśnieżonego chodnika – dodaje komendant.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x