Ilustracja do artykułu: Ponad 21 mln złotych na rozwój ostrowskiej sieci ciepłowniczej. Umowa dotacyjna z NFOŚiGW podpisana!

Ponad 21 mln złotych na rozwój ostrowskiej sieci ciepłowniczej. Umowa dotacyjna z NFOŚiGW podpisana!

18-08-2020

Blisko 9 mln zł dofinansowania na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przekaże Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To efekt pozyskania przez Grupę Kapitałową Centrum Rozwoju Komunalnego dotacji w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Umowę dotacyjną pomiędzy Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym a NFOŚiGW podpisano w trybie korenspondecyjnym -  w czwartek 13 sierpnia. Cały projekt to ponad 21 mln zł inwestycji w rozwój ostrowskiej sieci ciepłowniczej

- Duże inwestycje komunalne, z wielomilionowym zewnętrznym dofinansowaniem, stają się szczególnie ważne dla lokalnych samorządów w obecnych realiach gospodarczych i ekonomicznych. Kolejna skutecznie pozyskana przez nasze miasto dotacja z NFOŚiGW, tym razem w ważnym i perspektywicznym obszarze miejskiego ciepłownictwa, to nowe możliwości dla mieszkańców i kolejny element wspólnej lokalnej troski o powietrze i środowisko – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Głównym celem szerokiego projektu jest efektywna dystrybucja miejskiego ciepła. Projekt modernizacji i rozwoju ostrowskiego systemu dystrybucji ciepła razem
z równolegle realizowaną budową nowoczesnej kogeneracji gazowej tworzy spójną całość i zintegrowany proces w ramach wielowymiarowego projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego. Pozyskane w ubiegłym roku dofinansowanie na część związaną z kogeneracją to dodatkowe 7,5 mln złotych z NFOŚiGW.

- Realizacja tak dużego projektu związanego z rozwojem ostrowskiej sieci ciepłowniczej to kolejny znaczący element konsekwentnie prowadzonego procesu dekarbonizacji miasta, czyli odchodzenia od węgla na rzecz innych źródeł energii. Od 2019 roku ostrowski system ciepłowniczy już jest efektywny energetycznie. Na jego dalszy rozwój w ostatnich miesiącach pozyskaliśmy z NFOŚiGW łącznie ponad 16 mln zł – zaznacza Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

Głównym celem projektu, polegającego na modernizacji i rozbudowie ostrowskiej sieci ciepłowniczej, jest likwidacja lokalnych, indywidualnych i zbiorowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, w tym źródeł tzw. niskiej emisji, zmniejszenie strat przesyłowych na sieci i likwidacja węzła grupowego, zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza. Realizacja projektu przyczyni się, do znacznej redukcji strat ciepła na przesyle, zmniejszeniu ilości zużywanego paliwa, a tym samym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pył, w tym PM10).

- W ramach inwestycji wykonamy 18 zadań inwestycyjnych, dotyczących modernizacji sieci cieplnych w różnych częściach miasta, likwidacji niskiej emisji, likwidacji węzłów grupowych oraz budowy nowych odcinków sieci – wskazuje Mariusz Bolach, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego.

Powstanie nowa sieć ciepłownicza o długości ok. 7 km, a około 4 km sieci zostanie zmodernizowane. Będą też zmodernizowane stare, napowietrzne węzły cieplne. Ponadto zostanie zlikwidowanych ponad 100 tradycyjnych źródeł ciepła.

Łączna wartość zaplanowanych inwestycji w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności przesyłu ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez modernizację i rozwój ostrowskiego systemu dystrybucji ciepła” wynosi ponad 21 mln zł. Pozyskane dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi 53,77% kosztów kwalifikowalnych, czyli 8 977 775,25 PLN.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje wymianę sieci zbudowanych w technologii kanałowej o długości 3,18 km na sieć w technologii preizolowanej,  wymianę sieci napowietrznej o długości 1,14 km na sieć w technologii preizolowanej, budowę nowych odcinków sieci o długości 1,129 km, wraz z przyłączami w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, budowa przyłączy o długości 0,34 km, wraz z węzłami cieplnymi celem przyłączenia odbiorców zasilanych źródłami niskiej emisji, budowę nowych odcinków sieci o długości 1,232 km celem podłączenia nowych odbiorców.

Inwestycje będą realizowane do 2022 roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x