Ilustracja do artykułu: PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”-  EDYCJA 2023

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023

02-11-2022

Miasto Ostrów Wielkopolski informuje, że 23 października 2022 r.  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji                           i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
  2. Organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust 3 tej ustawy.

Maksymalna kwota dofinansowania dla Gminy nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł.

Termin składania wniosków do dnia 10 listopada 2022r. (decyduje data wpływu).

Więcej informacji pod linkiem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-r...(odnośnik zewnętrzny).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x