Ilustracja do artykułu: Program „Ciepłe Mieszkanie”. Ruszył nabór

Program „Ciepłe Mieszkanie”. Ruszył nabór

17-11-2023

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą składać wstępną deklarację dotyczącą otrzymania dofinansowania z II edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Program dotyczy tylko i wyłącznie budynków wielorodzinnych. Analiza złożonych deklaracji pozwoli oszacować skale potrzeb mieszkańców i umożliwi zabezpieczenie odpowiednich środków, o które będzie starał się samorząd w ramach II edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie”. To program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Deklaracje można składać do 20 listopada 2023 r.

Ideą programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Program skierowany jest dla:

 1. Osób fizycznych:
  - posiadających prawo własności
  - posiadających ograniczone prawa rzeczowe
  - najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła o wyższych normach technologicznych t.j. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny,  kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne,  kocioł zagazowujący drewno o podwyższonym standardzie albo podłączenie lokalu mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Dodatkowo mogą być wykonane prace dotyczące:
• modernizacji instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
• zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
UWAGA! Nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania na powyższy zakres prac bez wymiany nieefektywnego źródła ciepła.

 1. Wspólnot mieszkaniowych:
  - w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych

Przedsięwzięciem dla wspólnot mieszkaniowych jest:
a) Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane prace:
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu),
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),
• dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
• zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

b) Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
• zakup i montaż okien, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
• dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
• zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” Nabór II dostępne na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

UWAGA!
Deklaracje można składać:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim  (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski) w Referacie Obsługi Mieszkańca, na parterze)

lub 

 • elektronicznie na adres: e-mail: klimat@umostrow.pl (w postaci skanu udostępnionego wzoru deklaracji)

UWAGA!

Deklaracje można składać do 20 listopada 2023 r. Dokument stanowi wyłącznie wyrażenie chęci przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie”.  Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Miasto dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie będą miały osoby/wspólnoty mieszkaniowe, które złożą wstępną deklarację chęci przystąpienia do Programu „ Ciepłe Mieszkanie” Nabór II. W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków będzie większa niż określona w umowie z WFOŚiGW w Poznaniu, istnieje możliwość (uzależniona od dostępnych środków) zwiększenia dotacji.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x