Ilustracja do artykułu: Rekrutacja do żłobka – przyjęto dodatkowy warunek

Rekrutacja do żłobka – przyjęto dodatkowy warunek

26-04-2019

Na niedawnej sesji ostrowscy Radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmian w statucie miejskiego żłobka. Zmiany te dotyczą wprowadzenia kryterium obowiązującego przy rekrutacji dziecka do placówki – koniecznym warunkiem będzie, by dziecko poddane było obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Ostrowski urząd wystosował pismo do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia działań ustawodawczych umożliwiających gminom stosowanie w trakcie naboru do żłobków kryterium dotyczącego szczepień ochronnych.

- W odpowiedzi ministerstwo wykazało, że gmina, jako podmiot, który utworzył żłobek, ustala jego statut, w którym określa warunki przyjmowania dzieci. Ze względu na występowanie wśród dzieci chorób zakaźnych, do statutu wprowadzony został warunek dotyczący obowiązkowych szczepień ochronnych – mówi Małgorzata Pawlik, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

Po wprowadzonych zmianach do żłobka przyjmowane będą dzieci spełniające łącznie następujące warunki:

1. Są w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, w wyjątkowych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 lat.

2. Których rodzice/opiekunowie prawni są mieszkańcami miasta Ostrowa Wielkopolskiego i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) oboje pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym,

b) samotnie wychowują dziecko jednocześnie pracując zawodowo lub ucząc się w systemie dziennym,

c) oboje posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.

3. Poddane są obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub zostały z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

Ostrowski żłobek ma dwa oddziały – przy ulicy Jankowskiego oraz Waryńskiego. W sumie to 306 miejsc.

- W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa, niż ilość miejsc, dzieci przyjmowane są według dodatkowych warunków. Preferencje w przyjęciu do żłobka mają w kolejności dzieci: pochodzące z rodziny wielodzietnej – posiadającej co najmniej troje małoletnich dzieci, niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; objęte pieczą zastępczą; dzieci, których rodzice zgłaszają do żłobka jednocześnie dwoje lub więcej dzieci; rodzeństwo dziecka aktualnie uczęszczającego do żłobka, a także maluchy, których rodzice/opiekunowie prawni są w trudnej sytuacji losowej – wymienia Ewa Brzozowska, dyrektor Żłobka Miejskiego.

Wprowadzone zmiany dotyczyć będą maluchów, które przystąpią do rekrutacji w maju 2019 roku, a które podopiecznymi ostrowskiej jednostki zostaną we wrześniu tego roku.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x