Archiwum
słonecznie
16℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: RZZO osiąga efekt ekologiczny

RZZO osiąga efekt ekologiczny

14-02-2018

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim to Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla 22 gmin z 4 powiatów – w sumie to około 80 tys. ton odpadów rocznie. W związku z tym, że budowa instalacji wsparta została środkami europejskimi, każdego roku RZZO osiągać musi określone wskaźniki związane z efektem ekologicznym. Dzięki technologiom wykorzystywanym w RZZO, również współpracujące z nią gminy osiągają roczne poziomy masy odpadów komunalnych wskazane przez Unię Europejską.  

RZZO przyjmuje odpady z 4 powiatów: krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz milickiego. Instalacja obsługuje aż 22 gminy. Przepustowość instalacji na części mechanicznej to 75 704 ton/rok odpadów komunalnych zmieszanych i 5 340 ton/rok odpadów komunalnych zebranych selektywnie.

- Dostarczane są do nas przede wszystkim niesegregowane zmieszane odpady komunalne, ale również odpady komunalne zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne oraz szkło - wylicza Kinga Wieczorek - Nowicka, kierownik Działu Gospodarki Odpadami RZZO.

Dzięki technologii stosowanej w ostrowskim zakładzie możliwe jest dotrzymanie rocznych poziomów nałożonych na gminy przez Unię Europejską.

- Gminy są obarczone koniecznością osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. W dużej mierze problem ten jest zminimalizowany dzięki procesom stabilizacji w bioreaktorze - tłumaczy Kinga Wieczorek - Nowicka. - Do tego procesu kierowana jest frakcja zawierająca dużą zawartość bio. Po przeprowadzeniu procesu odpad ten zmienia charakter i może zostać skierowany na składowisko, przy czym zmniejszy się masa odpadu w odniesieniu do wsadu. Opłata kierowana do marszałka województwa za jego zeskładowanie jest wówczas mniejsza, minimalizujemy też zagrożenie nałożenia kary za niedotrzymanie wymaganych poziomów.

Na gminach spoczywa też obowiązek osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale).

- Dotrzymanie coraz wyższych poziomów ułatwia technologia zastosowana w części mechanicznej zakładu. Dzięki zastosowaniu separatorów oraz wyposażeniu instalacji w większą liczbę stanowisk sortowaczy spółka może odzyskać więcej surowca, również z odpadów zmieszanych. Zabiegi te mają na celu przede wszystkim ograniczenie kosztów zagospodarowania odpadów i dotrzymania narzuconych poziomów. Warto zaznaczyć, że spółka ponownie osiągnęła wskaźniki efektu ekologicznego, jakie jest zobowiązana corocznie osiągnąć w związku z udzieloną pomocą finansową z Unii Europejskiej – dodaje kierownik Działu Gospodarki Odpadami RZZO.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x