Ilustracja do artykułu: XLI Sesja Rady Miejskiej ONLINE

XLI Sesja Rady Miejskiej ONLINE

22-11-2021

Biuro Obsługi Rady Miejskiej informuję, że XLI  Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, zaplanowana na dzień 25 listopada 2021 roku na godzinę 9:00,odbędzie się ONLINE.

Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w transmisji na stronie internetowej http://ostrowmiasto.esesja.pl/.

 

Proponowany porządek obrad

I              Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.  

IV          Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

V             Interpelacje i zapytania radnych.

VI           Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021 -2045,

2)       zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

3)       określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2022 roku.

4)       wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

5)       pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6)       zmiany uchwały nr XX/234/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

7)       zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wysokości opłaty za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

8)       przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”.

VII         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII        Wolne wnioski i informacje.

IX           Zakończenie obrad.                                                                                      

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x