Ilustracja do artykułu: Skuteczna profilaktyka wyzwaniem dla rodziny, szkoły i samorządu

Skuteczna profilaktyka wyzwaniem dla rodziny, szkoły i samorządu

13-03-2018

Skuteczna profilaktyka wyzwaniem dla rodziny, szkoły i samorządu - pod takim hasłem odbyła się wczoraj w Forum Synagoga konferencja profilaktyczna. Uczestnicy dyskutowali, jak skutecznie połączyć siły, by walczyć z destrukcyjnym nie tylko dla rodziny, ale dla całego społeczeństwa problemem uzależnień.

- Problem uzależnień dotyczy nie tylko osób zmagających się z nałogami - mówi prezydent Beata Klimek. - Wpływa negatywnie również na ich rodziny, bliskich, przyjaciół, znajomych, a nawet na przypadkowe osoby i to nierzadko w tragiczny sposób. W sumie dotyczy więc znacznej grupy osób, wyrządzając wiele szkód i krzywd w naszym środowisku społecznym. Nie można zatem tego zagadnienia umniejszać czy bagatelizować… Trzeba o tym dyskutować i szukać rozwiązań.

Konferencja profilaktyczna poruszała pięć zagadnień:

1. Zjawisko picia alkoholu przez młodzież –kontekst makrospołeczny i gospodarczy – prelegent dyrektor PARPA Krzysztof  Brzózka

2. Dobra profilaktyka  wyzwaniem rodziny, szkoły samorządu - prelegent zastępca dyr. PARPA  Katarzyna  Łukowska

3. Identyfikacja problemu krzywdzenia dzieci, warunki podejmowana interwencji prawnej i psychologicznej"- prelegent Jolanta Zmarzlik

4. Przemoc w szkole w perspektywie socjoekologicznej – prelegent dr Jakub Kołodziejczyk

5. Profilaktyka w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w Ostrowie Wielkopolskim – prelegent Krystyna Sikora

- To temat bardzo szeroki, wielopłaszczyznowy, wymagający zawsze mądrych i skoordynowanych działań - dodaje prezydent Beata Klimek. - Nie ma wątpliwości, że spoiwem, który go łączy - jest właśnie samorząd. Zadania własne gminy w myśl ustawy o samorządzie określają, że naszą misją jest m. in. ochrona zdrowia, wspieranie rodziny czy edukacja publiczna. W odrębnych przepisach szczegółowo wymieniono z kolei zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii czy integracją społeczną osób uzależnionych. Niewątpliwie warto mieć więc świadomość, w jaki sposób wypełniać te obowiązki lepiej, skuteczniej i z jeszcze większą korzyścią dla całej wspólnoty samorządowej. To właśnie temu służyła ta konferencja.

Jak zapewnić profesjonalny dostęp do leczenia dla osób uzależnionych oraz ich rodzin? W jaki sposób tworzyć skuteczne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży? Co należałoby zrobić, aby wykorzystać efekt synergii i potencjał współpracy między rodziną, szkołą a samorządem? To tylko kilka z wielu zagadnień, o których rozmawiali uczetsnicy konferencji, aby móc wdrażać w życie najlepiej przedyskutowane i wypracowane rozwiązania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x