Ilustracja do artykułu: Sprzedaż mieszkań potrwa do końca roku

Sprzedaż mieszkań potrwa do końca roku

27-02-2020

Dzięki wprowadzeniu zmian w obowiązującym do końca 2022 r. Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy od października ubiegłego roku najemcy lokali komunalnych mają możliwość wykupu swoich mieszkań. Od chwili wznowienia sprzedaży do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wpłynęło ponad 80 wniosków.

Sprzedaży podlegają lokale znajdujące się w budynkach których właścicielem jest Spółka MZGM oraz te w budynkach będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

- Duże zainteresowanie wykupem lokali świadczy o tym, iż wznowienie sprzedaży było zgodne z oczekiwaniami mieszkańców lokali komunalnychpodkreśla Zenon Musialski, prezes MZGM.

Sprzedaż lokalu następuje na pisemny wniosek najemcy lub jego osób bliskich, wspólnie zamieszkujących, wskazanych przez najemcę. Najemca nie może być obciążony zaległościami czynszowymi. Należy zauważyć, że Spółka  MZGM w stosunku do przepisów Kodeksu Cywilnego, w których liczba osób bliskich mogących przejąć mieszkanie jest ograniczona, rozszerza tą kategorię o wstępnych i zstępnych najemcy, którzy mogą nabyć mieszkanie w drodze kupna, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania z najemcą.

Przykładowo, mieszkanie mogą nabyć nie tylko dzieci najemcy, ale również wnukowie, co wykluczone jest w przypadku wejścia w stosunek najmu po śmierci najemcy.

- Na wniosek nabywcy istnieje możliwość sprzedaży lokalu na raty.  Wówczas jego cena zostaje rozłożona na 10 rocznych rat, z tym że pierwsza rata wynosi co najmniej 25% ceny lokalu. Ponadto, przy zakupie obowiązują duże bonifikaty, które znacznie mogą obniżyć cenę lokalu, przez co jego kupno staje się dla rodziny korzystną inwestycją na przyszłość informuje Zenon Musialski.

Nabywcom przysługują  następujące bonifikaty:

- w wysokości 1% za każdy rok najmu lokalu u dotychczasowego właściciela lub jego poprzednika prawnego,

- w wysokości 10% w przypadku sprzedaży lokalu na rzecz najemcy będącego kombatantem w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z późniejszymi zmianami,

- w wysokości 20% w przypadku jednorazowej zapłaty za nabywany lokal dokonanej przez nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży.

Przysługujące zniżki odlicza się kolejno od kwoty wyliczonej z uwzględnieniem należnej bonifikaty, przy czym maksymalna wysokość zastosowanych zniżek nie może przekroczyć 75% ceny nabywanego mieszkania. Przysługujące zniżki nie są sumowane. Najemcy lokalu mieszkalnego, który za pisemną zgodą wynajmującego podniósł udokumentowane nakłady na remont kapitalny lub przebudowę lokalu, przebudowę strychu lub innego pomieszczenia na lokal mieszkalny, budowę lokalu mieszkalnego w ramach nadbudowy lub rozbudowy, odlicza się od wartości rynkowej lokalu określonej przez rzeczoznawcę kwotę odpowiadającą udziałowi tych nakładów w wartości lokalu pod warunkiem, iż nakłady te nie podlegały wcześniejszemu rozliczeniu w czynszu lub też nie były zwrócone najemcy w jakikolwiek inny sposób z wyjątkiem przypadków, w których wynajmujący wyłączył możliwość rozliczenia nakładów. Obowiązek udokumentowania poniesionych nakładów jak i pisemnej zgody wynajmującego spoczywa na najemcy. Nakłady poniesione przez najemcę uwzględniane są
w wycenie rzeczoznawcy (operacie szacunkowym) określającym wartość rynkową lokalu. Po stronie nabywcy leży pokrycie kosztów przygotowania lokalu mieszkalnego do sprzedaży, w szczególności kosztów ustalenia ceny lokalu (operatu szacunkowego) oraz kosztów umowy notarialnej i wszystkich opłat z nią związanych.

Opisane wyżej zasady nie wyczerpują całości stosowanych przez spółkę reguł sprzedaży, są jedynie ich ogólnym omówieniem.

Od chwili wznowienia sprzedaży wpłynęło do spółki ponad 80 wniosków, a zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu  Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2019-2021, zaplanowano sprzedaż na poziomie 100 lokali mieszkalnych. W związku z obserwowaną tendencją wzrostu cen nieruchomości zakup lokalu mieszkalnego z tak dużymi bonifikatami jest bez wątpienia opłacalną inwestycją na przyszłość.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x