Ilustracja do artykułu: Wiwat Ostrów! Wiwat Ostrowianie! - obchody Święta Miasta

Wiwat Ostrów! Wiwat Ostrowianie! - obchody Święta Miasta

12-11-2021

W środę, 10 listopada, odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Narodowego Święta Niepodległości. Podczas wydarzenia zostały przyznane tytuły Honorowych Obywateli Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Medale Republiki Ostrowskiej oraz Medale Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ponadto wręczone zostały doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

- Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego to wyjątkowy czas - to święto nas wszystkich. W tym dniu życzę wszystkim, którzy Ostrów Wielkopolski mają w sercach, by to miasto było zawsze Waszym miastem i dziękuję - po prostu - za to, że jesteście. Święto naszej Małej Ojczyzny to także czas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego i wyróżnienia tych, którzy swoją pasją, postawą, zaangażowaniem, pracą zawodową i społeczną tworzą nasze miasto - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W 1993 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, 10 listopada ustanowiony został Świętem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Datę tę wybrano dla upamiętnienia wydarzeń historycznych, które miały miejsce na początku XX wieku. 10 listopada 1918 roku społeczeństwo miasta, na wiecu w Domu Katolickim, opowiedziało się za natychmiastową przynależnością do powstającego Państwa Polskiego. Wydarzenie to dało początek “Republiki Ostrowskiej’’, której uczestnicy, jako pierwsi w Wielkopolsce, podjęli sprawę przynależności ziem zaboru pruskiego do Polski.

- Dokładnie 103 lata temu ostrowianie wykorzystując dogodny moment w ówczesnym biegu wydarzeń, chwycili za broń i ogłosili nasze miasto częścią odradzającego się Państwa Polskiego. Ten niepodległościowy zryw był niewątpliwie aktem odwagi, ale też i zrozumiałym przejawem niecierpliwego pragnienia wolności; oczekiwaniem życia w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Chciejmy dziś o tym pamiętać. Chciejmy zdawać sobie sprawę, że nasi przodkowie walczyli też o wolność kolejnych pokoleń. Walczyli zatem również o naszą wolność, a więc tę wartość, z której mamy dziś ogromne szczęście korzystać - podkreśla Jarosław Lisiecki, przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

Stałym elementem współczesnych obchodów Święta Miasta jest m.in. uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Podczas tegorocznych uroczystości przyznano wyjątkowe tytuły Honorowych Obywateli Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ale również wręczono medale i nagrody zasłużonym ostrowianom.

Grono Honorowych Obywateli Miasta Ostrowa Wielkopolskiego powiększyło się o postacie dla naszego miasta niezwykle ważne - śp. Lecha Topolana oraz śp. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Ich bliskim przekazano statuetki przedstawiające sylwetkę Stefana Rowińskiego, pierwszego burmistrza Ostrowa - miasta odrodzonego po czasach zaborów. Statuetki zostały wykonane przez wybitnego i uznanego artystę plastyka, rzeźbiarza Macieja Jagodzińskiego - Jagenmeera z Torunia.

Jeszcze podczas wrześniowej sesji Rada Miejska jednogłośnie przyznała dwudziesty siódmy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego śp. LECHOWI TOPOLANOWI - ostrowianinowi, absolwentowi Technikum Kolejowego, aktywnemu za młodzieńczych lat piłkarzowi, wieloletniemu szefowi Wydziału Ruchu Drogowego ostrowskiej Policji, odznaczonemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązowym Medalem Za Zasługi Dla Policji, byłemu trenerowi, wychowawcy młodzieży, kierownikowi i prezesowi … aż do godności honorowego prezesa ostrowskiego - Klubu Piłkarskiego CENTRA 1946, w którym spędził 57 lat swego aktywnego życia, byłemu członkowi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, odznaczonemu przez Polski Związek Piłki Nożnej srebrnym medalem za wybitne osiągnięcia dla Polskiej Piłki Nożnej, zwycięzcy plebiscytu na najpopularniejszego działacza sportowego Południowej Wielkopolski, współinicjatorowi budowy boiska i hali sportowej ówczesnego Gimnazjum nr 4 oraz kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7, aktywnemu samorządowcowi – radnemu III, IV, V, VI, VII kadencji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego (przewodniczącemu Rady w latach 2005-2006), odznaczonemu Złotym Krzyżem Zasługi RP oraz Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego, aktywnemu członkowi Stowarzyszenia Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski, niosącemu pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los, wiceprezesowi zarządu i aktywnemu członkowi, przez 25 lat, współorganizatorowi wielu charytatywnych przedsięwzięć m.in. Wielkich Festynów Dzieci Specjalnej Troski na Stadionie Miejskim i Gwiazdek na Rynku, inicjatorowi i współzałożycielowi osiedlowego Klubu Seniora Optymiści… Wielkiemu Ostrowianinowi, który zmarł w wieku 73 lat -  29 lipca 2019 roku. Spełniając pragnienie społeczności Klubu Piłkarskiego CENTRA 1946 – Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą nr 38/428/2021 nadała pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego śp. Lechowi Topolanowi.

Rada Miejska jednogłośnie przyznała dwudziesty ósmy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego śp. KRZYSZTOFOWI KOMEDZIE TRZCIŃSKIEMU. Absolwentowi Alma Mater Ostroviensis, liderowi zespołu gimnazjalnego „Carioca”, którego dla jazzu odkrył Witold Kujawski, kompozytorowi i pianiście, liderowi pierwszego w Polsce zespołu jazzowego grającego modern jazz – „Sekstetu Komedy”, pionierowi jazzu, którego nowatorskie kompozycje utorowały drogę dla tej muzyki w naszym kraju, twórcy znanych na całym świecie standardów jazzowych, liderowi polskich, europejskich i amerykańskich formacji jazzowych, uznanemu na całym świecie kompozytorowi muzyki filmowej (od filmu „Dwaj ludzie z szafą” do „Dziecka Rosemary”, ze słynną „Kołysanką” jako motywem przewodnim. Łącznie to aż 65 filmów), autorowi najlepiej sprzedawanej ówcześnie płyty jazzowej „Astigmatic”, ufnemu w poznawaniu świata. Spełniając pragnienie Radnych Miejskich – Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą nr 38/429/2021 nadała pośmiertnie tytuł HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO śp. KRZYSZTOFOWI KOMEDZIE TRZCIŃSKIEMU.

To jednak dopiero początek wyróżnionych ostrowskich osobowości. Medal Republiki Ostrowskiej otrzymali: Józef Kozan oraz Włodzimierz Grabowski. Natomiast Medalami za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wyróżniono: Ryszarda Glapę, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, śp. Tadeusza Sarnowskiego, śp. ks. Krzysztofa Nojmana, a także Marka Walczaka.

 

MEDAL REPUBLIKI OSTROWSKIEJ

W  2009 roku – dla upamiętnienia  wielkiego zrywu ostrowian z 1918 roku – Rada Miejska ustanowiła MEDAL REPUBLIKI OSTROWSKIEJ w uznaniu wybitnych osiągnięć w kreowaniu i ochronie tożsamości lokalnej w dziedzinie samorządności, edukacji, kultury, sztuki, sportu, gospodarki, polityki, działalności publicznej oraz promocji i mecenatu na rzecz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i regionu.

W minionych latach Medalem Republiki Ostrowskiej uhonorowano 29 osób. W środę, 10 listopada 2021 roku, po raz dwunasty zostały wręczone te jakże ważne dla naszej społeczności wyróżnienia.

 

Medal Republiki Ostrowskiej nr 30

Józef Kozan od ponad 55 lat związany był z oświatą - pedagog, działacz organizacji młodzieżowych, lider organizacji pozarządowych. Swoją działalność od zawsze traktował jako służbę dziecku, rodzicowi i społeczeństwu. Ostrowianin Roku - tytuł ten otrzymał w 2008 roku. Twórca IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Placówka powstała w 1994 roku szybko zyskując miano szkoły twórczego spokoju, partnerstwa i przyjaznej atmosfery. Dyrektorem placówki został wówczas właśnie Józef Kozan, który szczególną opieką otoczył uczniów w trudnych sytuacjach życiowych. Młodzież przyznała mu tytuł „dyrektora wszechczasów”.

Dzięki jego zaangażowaniu, 21 lat temu, powstało Ostrowskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Za całokształt pracy w stowarzyszeniu otrzymuje wyróżnienie – Kryształowe Serce.  W 2007 roku powołał do życia Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w błyskawicznym tempie zyskał popularność wśród seniorów. Członkom uniwersytetu po dziś dzień daje ogromną radość życia, odskocznię od codziennych spraw, pozwala nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, ale przede wszystkim uczy. To właśnie uniwersytet jest inicjatorem powołania w 2014 roku Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego, której przewodniczącym został Józef Kozan.

Od 2019 roku członek Rady Seniorów Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Był radnym Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Medal Republiki Ostrowskiej nr 31

Włodzimierz Grabowski przez ostatnich 18 lat pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskiego. Był inicjatorem i organizatorem licznych przedsięwzięć kulturalnych. 

Współorganizator ogólnopolskiej sesji naukowej „Wojciech Bąk – życie i twórczość” i prapremiery dramatu Wojciecha Bąka „Piłat. Proces Chrystusa” w reżyserii Zdzisława Wardejna. Od 1982 roku zorganizował ponad 430 spotkań autorskich w ramach „Ostrowskich Spotkań Literackich”. Zainicjował cykl wydawniczy poezji lokalnych twórców oraz książek z zakresu kultury, sztuki, historii miasta i regionu Ostrowa Wielkopolskiego. Kierowana przez niego biblioteka w 2009 roku otrzymała certyfikat "Najlepsze w Polsce" za digitalizację zbiorów regionalnych oraz współtworzenie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Ostrowska biblioteka otrzymała tytuł TEMPLUM LIBRI jako najlepsza Wielkopolska Biblioteka Roku 2016. Natomiast dyrektor, w 2017 roku, otrzymał prestiżową nagrodę główną imienia Andrzeja Wojtkowskiego za wybitne zasługi. Współtwórca Ostrowskiej Biblioteki Cyfrowej.  Za czasów aktywnej pracy dyrektora Włodzimierza Grabowskiego powstała tu jedna z pierwszych w Polsce: „Mediateka. Przystanek kultury". Twórca Ostrowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Wyróżniony m.in.: odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, zasłużony dla kultury polskiej, w 2001 roku wyróżniony wydawniczą nagrodą roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Medal „Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”

Starszy Cechu Ryszard Glapa – od ponad 32 lat stoi na czele zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim. Funkcję tę pełni najdłużej w historii miasta i Cechu. Jest właścicielem ślusarsko – elektromechanicznego rodzinnego zakładu rzemieślniczego założonego w 1937 roku. Wyszkolił ponad 100 adeptów rzemiosła. Jako zasłużony przedsiębiorca i działacz na rzecz środowiska rzemieślniczego otrzymał w 2014 roku, na Kongresie Rzemiosła Polskiego, najwyższe odznaczenie – Szablę Jana Kilińskiego. Z jego inicjatywy została utworzona sala Historii Rzemiosła Południowej Wielkopolski, dzięki jego staraniom utworzono w Cechu stałą siedzibę Związku Sybiraków.

Jest pomysłodawcą wielu ciekawych inicjatyw, m.in.: konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu” - to konkurs o zasięgu ogólnopolskim z 20-letnią tradycją organizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Pracy w Warszawie.  Autorstwa Ryszarda Glapy są dwa odznaczenia przyznawane rzemieślnikom zakładów zrzeszonych w cechach: Złota Statua im. Jana Kilińskiego oraz Złota Odznaka przyznawana seniorom rzemiosła. To dzięki Ryszardowi Glapie ostrowski Cech Rzemiosł Różnych jest dziś jednym z najlepszych w kraju. Liczba wyszkolonych przez ostrowskich rzemieślników uczniów w ciągu ostatnich 50 lat wyniosła 15 tysięcy osób w kilkudziesięciu zawodach. Za całokształt działalności w środowisku rzemieślniczym, w okresie 25-lecia wolnej Polski, Starszy Cechu Ryszard Glapa otrzymał wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczął swoją działalność w kwietniu 1966 roku. W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój szpitala, zwłaszcza w zakresie jego infrastruktury, a także rodzaju udzielanych świadczeń. W okresie pandemii COVID-19 personel szpitala wziął na siebie szczególny ciężar i odpowiedzialność troski o osoby z różnymi schorzeniami, w tym ciężko chorych pacjentów z powodu zakażenia. Praca w warunkach kolejnych fal pandemii stała się bardziej wymagająca, trudniejsza, ryzykowna, często bardzo męcząca przy konieczności stosowania dodatkowych środków ochrony. Przyznanie Medalu za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ostrowskiemu szpitalowi jest wyrazem docenienia instytucji i całego jej personelu, który zwłaszcza w okresie ostatniego 1,5 roku, często w bardzo trudnych warunkach, walczył o zdrowie i życie ludzkie. To również wyraz uznania wobec ostatnich inwestycji, a także  dalszych ambitnych planów modernizacyjnych z udziałem pozyskanych funduszy. Ostrowski szpital poprzez swój rozwój i dążenie do profesjonalizacji udzielanych świadczeń jest niewątpliwie instytucją, która ma znaczące zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i lokalnej społeczności.

Śp. prof. Tadeusz Sarnowski - ostrowianin, wieloletni Dziekan Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim i I Przewodniczący Rady Programowej Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego WiekuSwoją zawodową karierę rozpoczął w Zakładach Automatyki Przemysłowej – MERA ZAP w Ostrowie Wielkopolskim, awansując kolejno od stanowiska technologa, kierownika pracowni i działu postępu technicznego do szefa Zakładu Robotów Przemysłowych. Przyczynił się do robotyzacji ZAP. W okresie przemian ustrojowo – gospodarczych należał do grona osób, które w dużej mierze ocalił potencjał ZAP, przekształcając firmę w zespół spółek. Od 2000 r. pełnił funkcję Prezesa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego ZAP-Robotyka Sp. z o.o. Śp. Tadeusz Sarnowski był człowiekiem niezwykle zasłużonym dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przez pryzmat swojej wiedzy, doświadczenia, przekazywania ich kolejnym pokoleniom, a także osiągnięć i zaangażowania w życie społeczne, zwłaszcza w aspekcie edukacji seniorów, dla których z wielką przyjemnością udostępniał siedzibę SAN, z którą związany był zawodowo. Przez osoby, które go znały, wspominany jest jako człowiek o szlachetnym charakterze, wyważony w ocenach i poglądach, o dobrych i życzliwych cechach wobec innych ludzi.

Śp. Ksiądz Krzysztof Nojman – z Ostrowem Wielkopolskim związany był od 1994 roku, gdy został wikariuszem parafii Konkatedralnej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Cztery lata później rozpoczął tworzenie nowej parafii i budowy kościoła przy ulicy Krętej w Ostrowie Wielkopolskim. W lipcu 2015 roku powrócił do Konkatedry jako proboszcz. Nie bał się podejmować ambitnych wyzwań. Szczególnym wydarzeniem było Ostrowskie Misterium Męki Pańskiej, które stało się widowiskiem zauważalnym w regionie. Organizował Orszak Trzech Króli oraz Marsz Wszystkich Świętych. Reaktywował Dni Kultury Katolickiej. Wspierał m.in.: działalność Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo. Podczas 5-letniej służby dla parafii konkatedralnej odrestaurowano ołtarz Serca Jezusowego, w którym powstała Kaplica Wieczystej Adoracji. Renowacji poddano również zabytkowe witraże. Dawał przykład pracowitości i poświęcenia. Zawsze był gotów służyć pomocą. Pomagał bezdomnym, był blisko chorych, wspierał ich w cierpieniu. 

Marek Walczak - to legendarny trener lekkoatletyki Klubu Sportowego Stal LA, nauczyciel, wychowawca i autorytet kilku pokoleń ostrowskich sportowców. Jest również autorem i reżyserem 3 sztuk teatralnych, a także dyplomowanym informatykiem. Przez 14 lat współpracował z zespołami koszykarskimi, jako trener przygotowania motorycznego. 11 lat spędził w ekstraklasie koszykarskiej. Był trenerem motoryki kadry narodowej seniorów w koszykówce. Od 1978 pracował jako nauczyciel w kilku ostrowskich szkołach: III LO, Zespole Szkół Budowlanych, I Liceum Ogólnokształcącym. Najbardziej znany jest jako trener lekkiej atletyki w Klubie Sportowym Stal LA, z którym związany jest niemal od czterech dekad. Jego podopieczni prawie 60 razy stawali na podium mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, byli reprezentantami Polski, brali udział w imprezach międzynarodowych, z mistrzostwami świata włącznie. Najwybitniejszymi wychowankami trenera marka Walczaka są: Ewa Rosiak, Iwona i Michał Walczakowie, Natalia Benedykcińska czy Julia Dutkiewicz. Przyznanie dzisiejszego Medalu za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego to wyraz uznania  za wieloletnie osiągnięcia i zasługi przede wszystkim w rozwoju kultury fizycznej oraz dokonań na rzecz lokalnej społeczności.

- Momentem na który niecierpliwie czekałam tego dnia było wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. O moim mieście mówię zawsze z dumą, ale o jego mieszkańcach mówię z ogromną dumą. Wręczanie Nagród Prezydenta to dla mnie zawsze duży zaszczyt. Każdego roku trafiają one do ostrowian wyjątkowych. Oto lista osób, które z radością nagrodziłam: Ryszard Bartoszek, Wiesław Fludra, Maria Frąszczak, prof. dr hab. Jan Galant, Mirosława Jaśkowiak, Teresa Kupczyk, Piotr Łopatka, dr. n. med. Piotr Matyjaszczyk, Igor Milićić, dr. n. med. Krystian Niełacny, Kamil Sierański, Mariusz Staszewski. Dziękuję za Wasze oddanie i wierność naszemu miastu. Dziękuję, że budujecie markę naszej Małej Ojczyzny. Dziękuję, że mogę dla Was pracować. Dziękuję, że jesteście. Wiwat Ostrów! Wiwat ostrowianie! - dodaje prezydent Beata Klimek. 

 

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Ryszard Bartoszek - to wieloletni Przewodniczący Stowarzyszenia Towarzystwa Rodzina Kolejarska, którego cele to m.in. udzielanie pomocy środowisku kolejarskiemu, a w szczególności: wspieranie organizacyjne i rzeczowe w sytuacjach wymagających udzielenia tego rodzaju pomocy, współpraca z samorządem. Ryszard Bartoszek przez szereg lat dał się również poznać, jako niezwykle aktywny i zaangażowany mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zwraca uwagę odpowiednim  instytucjom na ważne tematy i problemy członków lokalnej społeczności. Czyni to również na łamach prasy, w której udziela się jako redaktor. Szczególnie bliskie są mu sprawy ostrowskich seniorów. jest aktywnym członkiem Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego, jako Przedstawiciel Terenowej Organizacji Emerytów Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Wiesław Fludra - jest wiceprezesem Towarzystwa Trzeźwości Transportowców oraz społecznym inspektorem ruchu drogowego. Pełni funkcję prezesa, wiceprezesa, sekretarza Ostrowskiego Stowarzyszenia Żywienia Optymalnego w Ostrowie Wielkopolskim. Przez 3 kadencje pełnił funkcję sekretarza Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ponad 200 razy uczestniczył ze sztandarem związku na różnych uroczystościach państwowych i związkowych. Został odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju, Krzyżem Komandorskim, Krzyżem Złotym z Gwiazdy oraz odznaką „wzorowy kierowca".

Maria Frąszczak - to ostrowianka niezwykle zaangażowana w działalność kulturalną. Organizatorka przedsięwzięć artystycznych realizowanych przez Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie „Antonin”. Wśród najważniejszych wydarzeń, bez wątpienia, wymienić należy: Turniej Stypendystów Zagranicznych, cykl koncertów Ciemna Jutrznia czy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. Jest jedyną osobą, która Festiwal organizuje od 1982 roku, czyli od początku jego istnienia. Międzynarodowy Festiwal  Chopin w Barwach Jesieni jest jednym z najważniejszych chopinowskich koncertów w Polsce i najważniejszym chopinowskim wydarzeniem muzycznym organizowanym w województwie wielkopolskim. Maria Frąszczak działa w Stowarzyszeniu honorowo, nie pobierając za to wynagrodzenia. Od 2001 roku jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia, aktualnie pełni funkcję sekretarza.

Prof. dr hab. Jan Galant - profesor, doktor habilitowany, od niespełna 30 lat wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Autor wielu książek, m.in.: Marek Hłasko, Zszywacze, spinacze, pinezki. Krótkie szkice o literaturze, Odmiany wolności. Publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października. Autor licznych artykułów publikowanych w monografiach wieloautorskich i czasopismach naukowych. Od lat naukowo zajmuje się zagadnieniami kultury lokalnej. Jego artykuły ukazywały się w kolejnych publikacjach w ramach projektu „Nowy regionalizm w badaniach literackich", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.  Był jednym z redaktorów i autorów kolejnych tomów „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego". Od 2008 roku jest prezesem Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Stowarzyszenie jest organizatorem  wielu imprez i przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić cykl wykładów „Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego", konferencje naukowe, konkursy dla młodzieży szkolnej (zwłaszcza Ostrowskie Dyktando Ortograficzne), cykl programu: Uniwersytet bez wieku, emitowanego w lokalnej telewizji. O aktywnym udziale w kulturze lokalnej profesora Jana Galanta świadczą również m.in.: współpraca z „Gazetą Ostrowską” w latach 90., z ostrowskim miesięcznikiem literackim „Nowy Impuls”, instytucjami kultury, a także udział w samorządowych gremiach doradczych i eksperckich. 

Mirosława Jaśkowiak - wieloletnia członkini, skarbnik oraz wiceprzewodnicząca Rady Osiedla nr 4 Jana Pawła II. Niezwykle zaangażowana w sprawy osiedla, wielokrotnie zabiegała o ważne dla mieszkańców inwestycje i przedsięwzięcia. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane z seniorami oraz sportem. W działalności społecznej angażowała się w organizację turniejów piłkarskich młodzieży na boisku ORLIK. Zawsze otwarta na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, które sygnalizuje władzom samorządowym, jako członkini Rady Osiedla. Ostrów Wielkopolski, to jej Mała Ojczyzna z której jak często podkreśla, czuje się dumna. W przestrzeni publicznej często dostrzega i promuje sukcesy Ostrowa Wielkopolskiego, m in. w zakresie inwestycyjnych projektów rozwojowych, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Jest lokalną patriotką, która udowadnia, że również na emeryturze można czerpać radość z codziennego życia i obserwowania pozytywnych zmian w naszym otoczeniu, które dokonują się z oddolnych inicjatyw mieszkańców.

Teresa Kupczyk - ostrowianka, która prawie całe swoje życie poświęciła pracy społecznej na rzecz mieszkańców Osiedla nr 4 Jana Pawła II. Kobieta z wielkim sercem i zapałem do działania. Pełna radości, ciepła i empatyczna. Od najmłodszych lat aktywnie działała pracując na rzecz mieszkańców, organizując spotkania z władzami miasta, rozwiązując ich problemy. W 2010 roku wybrana na przewodniczącą zarządu Osiedla nr 4, które liczy prawie 15 tysięcy mieszkańców. Funkcję tę pełni do dziś, co jest dowodem zaufania i szacunku mieszkańców oraz członków rady. Wspólnie z zarządem cyklicznie organizuje m.in.: Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, okolicznościowe spotkania, akcje, festyny, imprezy integracyjne oraz konkursy skierowane do najmłodszych mieszkańców osiedla. Otwarta na potrzeby i problemy ludzi, zabiegając o inwestycje, poprawiające komfort życia na tym jednym z największych osiedli w Ostrowie Wielkopolskim. Teresa Kupczyk, to kobieta z wyjątkową charyzmą. Uśmiech, poczucie humoru i pozytywne nastawienie do życia pomaga jej osiągać zamierzone cele, daje poczucie zadowolenia i rodzi dobre samopoczucie, co z sukcesem przekłada się na jej pracę. Swoją aktywnością daje dobry przykład innym, że wiek nie musi być ograniczeniem w działalności społecznej.

Piotr Łopatka - zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, ilustracją, fotografią, grafiką użytkową. Tworzy od 50 lat. Już na początku drogi artystycznej spotkał ludzi, pod których bacznym okiem konsultował i szukał odpowiednich kierunków — u profesorów Andrzeja Niekrasza, Tadeusza Gaworzewskiego czy Zdzisława Sucheckiego. Jest autorem ponad 200 plakatów. Projektuje wydawnictwa albumowe, okładki płyt, znaki graficzne. Publikuje na łamach prasy krajowej i światowej. Uczestnik wystaw środowiskowych, takich jak: Jacy jesteśmy czy Ostrowska Plastyka. Stawał do konkursów, by w oryginalny sposób oddawać w ręce jurorów własną artystyczną wizję zadania. Jednym z efektów zwycięskiej pracy konkursowej jest po dziś dzień funkcjonująca graficzna pieczęć Ostrowa Wielkopolskiego. Kilkukrotnie nominowany do Grand Prix CorelDRAW International Design Contest w Kanadzie, a ostatnio w Copic Award w Japonii. Skrupulatny w swoistej buchalterii prowadzi indeks zdobytych nagród. A te sypią się jak z rogu obfitości regularnie od 1991 roku, pierwsze wyróżnienie otrzymał w Salonie Plastyki Egeria. Potem poszło już brawurowo — Ostrów Wielkopolski, Ottawa, Rzeszów, Warszawa, Tokio. To z jego inicjatywy na rogatkach Ostrowa pojawiły się witacze, które witają wjeżdżających do naszego miasta. Ideą przedsięwzięcia był zamysł prezentacji ludzi, którzy swoim działaniem przynoszą radość i chlubę miastu — Krzysztof Komeda, Maciej Balcar, Profesor Antoni Kalina, Mateusz Ponitka. Do ręki bierze wszystko co zostawia ślad — ołówek, pędzel, flamaster, aparat fotograficzny, mysz komputera. Przez cały czas świadomy artystycznej drogi, cierpliwy poszukiwacz. Otwarty na tradycję, ale czujnie przyglądający się nowościom i technologicznym nowinkom. 

Dr n. med. Piotr Matyjaszczyk - to 52-letni specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, hipertensjolog. Kierownik Oddziału Internistycznego „B” w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.  Zaangażowany w leczeniu osób chorych na COVID – 19 w ostrowskim szpitalu. To z jego inicjatywy oddział internistyczny zamienił się oddział covidowy, który działa do dziś. Dał się wówczas poznać jako odważny i kreatywny kierownik. Jednym z jego zawodowych celów jest ciągły rozwój i doskonalenie własnych umiejętności, ale również organizacji pracy podległego personelu. Ceniony za niezależność i elastyczność w myśleniu i działaniu. Wykazuje duże zaangażowanie w pracę kierowanego przez siebie zespołu. Pogodne usposobienie oraz życzliwy charakter zjednały jego osobie ogromną sympatię współpracowników oraz leczonych w Oddziale pacjentów, którzy cenią go przy tym również jako znakomitego fachowca. Lekarz o wielkim sercu, dla którego humanitaryzm ma ogromne znaczenie. Pacjentom ofiaruje nie tylko umysł, ale dobre słowo, życzliwość, cierpliwość i uśmiech, który w trudnych momentach, w walce z chorobą  staje się bezcenny. Na oddziale internistycznym prowadzona jest diagnostyka i leczenie szczególnie w zakresie m.in.: chorób układu krążenia - ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego i jego powikłań, chorób układu pokarmowego z diagnostyką endoskopową oraz chorób układu oddechowego. 

Igor Milićić - trener koszykówki drużyny Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski, która w sezonie 2020/2021 zanotowała największy sukces w historii sportu w Ostrowie Wielkopolskim - wywalczyła Mistrzostwo Polski. Jednocześnie zespół doskonale wypadł w rozgrywkach na parkietach europejskich. Dotarł do wielkiego finału Pucharu Europy FIBA, zajmując znakomite drugie miejsce. Aktualnie selekcjoner reprezentacji Polski koszykarzy, w grudniu 2020 został pierwszym szkoleniowcem zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego. W sezonie 2021/22 Arged BM Stal zadebiutuje w fazie grupowej Koszykarskiej Ligi Mistrzów. Dobrze przysłużył się miastu i pozytywnemu wizerunkowi Ostrowa Wielkopolskiego w skali ogólnopolskiej, o którym mówi się wiele dobrego przez pryzmat osiągnięć Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski. W trakcie swojej kariery występował również w Chorwacji, Grecji, Kosowie, Turcji, Belgii oraz Rosji. Był reprezentantem swojego kraju - zarówno w drużynach młodzieżowych, jak i w seniorskiej kadrze. Po zakończeniu kariery zawodniczej na początku był asystentem trenera w AZS Koszalin, a pod koniec sezonu 2013/2014 sam przejął zespół. Milicić od początku sezonu 2015/2016 był trenerem klubu z Włocławka. Już w kolejnych rozgrywkach Anwil zajął pierwsze miejsce po fazie zasadniczej, ale odpadł w ćwierćfinale z ekipą ze Słupska. Później przyszły jednak ogromne sukcesy - klub z Włocławka dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski (w 2018 i 2019 roku) i po Suzuki Superpuchar Polski (w 2017 i 2019 roku) oraz wywalczył Suzuki Puchar Polski (w 2020 roku). Drużyna wróciła też do międzynarodowej rywalizacji - grała w Koszykarskiej Lidze Mistrzów. 

Dr n. med. Krystian Niełacny - podczas okupacji mieszkał w Ostrowie Wielkopolskim, w którym już pozostał i związał z tym miastem swoje życie. Ukończył państwową dwuletnią szkołę felczerską w Kaliszu. Od roku 1960 podjął pracę w Szpitalu Miejskim w Ostrowie. Uzyskał specjalizację z chirurgii i anestezjologii. Utworzył oddział anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, którego został ordynatorem. Wyszkolił kilku lekarzy anestezjologii i liczne grono pielęgniarek anestezjologicznych. Odszedł ze szpitala na własne życzenie i zatrudnił się w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni. Przez prawie trzy lata pływał jako lekarz okrętowy. Po powrocie do Ostrowa został dyrektorem obwodu lecznictwa kolejowego. twórca samodzielnej poradni leczenia odwykowego, przekształconej następnie w ośrodek profilaktyki i leczenia uzależnień w Ostrowie. Przez kilka lat był biegłym sądowym w dziedzinie uzależnień od alkoholu. Jest redaktorem koordynatorem siedemnastu tomów Zeszytów Pamięci „Non omnis moriar Księgi Pamięci". Uzyskał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia, a także tytuł „Zasłużony dla Alma Mater Ostroviensis". Przez prawie 30 lat był nauczycielem w szkole medycznej w Ostrowie, a także w studium nauczycielskim oraz starszym wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. W 2015 roku został Honorowym Obywatelem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Posiada ponad 30 odznaczeń resortowych i społecznych, wśród nich: Odznakę Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego", oraz „Za Zasługi w Rozwoju Miasta Ostrowa Wielkopolskiego". Od 30 lat wspólnie z żoną prowadzi ośrodek apostolstwa trzeźwości przy parafii św. Antoniego w Ostrowie. Dr n. med. Krystian Niełacny ogłosił kilkaset artykułów oraz wydał kilkanaście zwartych pozycji popularnonaukowych dotyczący naszego miasta i regionu. Wśród nich: „Księga Pamięci Alma Mater Ostroviensis" „Patroni ostrowskich ulic", „Ostrowska Ściana Pamięci Narodowej, „Oni się nigdy nie poddali. Polskie Państwo Podziemne w Ostrowie Wielkopolskim". 

Kamil Sierański – to nie tylko były koszykarz, sportowiec i trener, ale przede wszystkim człowiek o ogromnym sercu, który co roku udowadnia, że niemożliwe nie istnieje, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi. Wszystko w ramach akcji „Filipowe Kilometry”. Zaczęło się w 2018 roku, kiedy Kamil Sierański wraz z Maciejem Leńczukiem z Wrocławia zakończyli charytatywną wyprawę rowerową przez Bałkany do Azji. W ciągu 45 dni pokonali ponad 8000 km, z czego 6500 km na rowerach, aby wspomóc zbiórkę środków na rehabilitację Filipa Salomona. W kolejnych latach Kamil podejmował kolejne wyzwania, a wakacje poświęcał na kolejne charytatywne wyprawy. W ubiegłym roku trasa Trip to Dream poprowadziła go przez Alpy do Afryki. Nie obyło się bez trudnych momentów i decyzji.  w Rzymie musiał podjąć kluczową decyzję, czy kontynuować podróż, czy przerwać wyprawę, gdy jego towarzysz podróży zmuszony był wracać do kraju. Zdecydował się jechać dalej, sam. udało się – dotarł do Afryki, pokonał samego siebie i swoje słabości, a przede wszystkim po raz kolejny pomógł Filipowi oraz innym dzieciom z Zespołem Downa i z autyzmem.

Mariusz Staszewski –  żużlowiec i trener. Z Ostrowem Wielkopolskim związany jest od 2009 roku. W barwach KM Ostrów i ŻKS Ostrovia startował przez pięć sezonów. Łącznie wystąpił w 57 meczach. Jest między innymi: dwukrotnym srebrnym medalistą Drużynowych Mistrzostw Polski  i trzykrotnym medalistą Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski, medalistą Drużynowego Pucharu Polski. Największy indywidualny sukces odniósł w 2001 zdobywając tytuł Indywidualnego Wicemistrza Europy. Od 2016 roku pracuje w TŻ Ostrovia, gdzie rozpoczyna pracę trenera w ligowym zespole. W 2018 roku został wybrany Najpopularniejszym Trenerem Południowej Wielkopolski. Sezon 2021 okazuje się dla Mariusza Staszewskiego i jego podopiecznych przełomowy. Żużlowcy Arged Malesy Ostrów Wielkopolski zostali Drużynowym Mistrzem eWinner Pierwszej Ligi i uzyskali prawo startu w PGE Ekstralidze – najlepszej żużlowej lidze świata. Dla TŻ Ostrovia i Ostrowa Wielkopolskiego oznacza to gigantyczny przeskok. Ostatni raz Ostrów Wielkopolski taki sukces świętował w 1997 roku. Klub sukcesywnie w ostatnich latach piął się w ligowych drabinkach i głośno mówił o chęci awansu do najlepszej ligi w kraju. Marzenia się spełniają. Od nowego sezonu ostrowianie jeździć będą na torach Ekstraligi. Mariusz Staszewski to także bardzo dobry wychowawca młodzieży. Pod jego skrzydłami licencje żużlowe zdali już m.in. Sebastian Szostak i Kacper Grzelak.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x