Ilustracja do artykułu: Szybsza wpłata – wyższa bonifikata

Szybsza wpłata – wyższa bonifikata

19-11-2019

Do ostrowskiego Urzędu Miejskiego cały czas zgłaszają się osoby, które chcą skorzystać z bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Warto się pospieszyć – jeśli opłata taka uiszczona zostanie do końca tego roku bonifikata wyniesie aż 75%. W kolejnych latach będzie się zmniejszać.

1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego ustanowione na nieruchomościach gruntowych Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształciło się w prawo własności tych nieruchomości. W lutym tego roku Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwaliła warunki udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Określona została także wysokość stawek procentowych tych bonifikat.

- Dzięki tym regulacjom ostrowianie mogą ubiegać się o bonifikatę od opłaty jednorazowej, a jest to bardzo znacząca ulga, ponieważ wynosi aż 75%. Warunkiem jest to, by została wniesiona jeszcze w tym roku. Bonifikata zmniejsza się z każdym rokiem – jeśli zostanie wniesiona w przyszłym, wyniesie już tylko 65%, jeśli w kolejnym – o następne 10% mniej. Jak widać warto się pospieszyć i wnieść opłatę do końca grudnia, by otrzymać największą ulgę – wymienia Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Miasta.

By uzyskać taką bonifikatę należy złożyć pisemny wniosek o jej udzielenie, do którego dołączamy oświadczenie o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz braku zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia. Wszystkie potrzebne formularze zostały przesłane dotychczasowym użytkownikom gruntów. Wystarczy je wypełnić i dostarczyć do Referatu Obsługi Mieszkańców (parter ostrowskiego Urzędu Miejskiego).

Warto przypomnieć, że ustawa z lipca 2018 roku wprowadziła możliwość skorzystania z bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%. Mogą z nich skorzystać:

- osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

- członkowie rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),

- inwalidzi wojenni i wojskowi w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

- kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),

- świadczeniobiorcy do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych.

W razie zbiegu praw do bonifikat stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x