Archiwum
pochmurno
-3℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Dziś ostatni dzień. Złóż deklarację w ramach programu 'Ciepłe Mieszkanie'

Dziś ostatni dzień. Złóż deklarację w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

26-09-2022

Program ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystających z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Mogą więc z niego skorzystać mieszkańcy bloków czy kamienic. Trzeba również spełnić kryteria dochodowe określone w programie. Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Na ich podstawie samorząd złoży, jeden wspólny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Deklaracje można składać do 26 września br.

W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” wniosek o dofinansowanie mogą złożyć tylko właściciele danego lokalu – nie mogą tego zrobić w ich imieniu najemcy. Obowiązuje także kryterium dochodowe. W programie są trzy różne poziomy dofinansowania. W zależności od wielkości dochodów można otrzymać inne kwoty - jest to od 17,5 tysięcy złotych do 39,9 tysięcy złotych. Na najwyższe dofinansowanie mogą liczyć osoby o najniższych dochodach. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochody uprawniające do 95-procentowego poziomu dofinansowania (maksymalnie 39,9 tysiąca złotych) nie mogą przekroczyć 1.260,00 złotych. Jeśli w gospodarstwie domowym jest więcej osób, to maksymalne dochody na osobę nie mogą przekraczać 900,00 zł na osobę.

Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła o wyższych normach technologicznych. Dopłatę można również otrzymać na remonty związane z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.

W ramach programu można otrzymać dopłatę na:

 • wymianę pieca na węgiel, używanego tylko w danym lokalu (na kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła
  lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła);
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody;
 • wymianę okien i drzwi;
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym – czyli takim, za który można otrzymać częściowy zwrot – będzie także dokumentacja projektowa.

Deklaracje osób chcących skorzystać z takiego dofinansowania można składać w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Powstańców
  Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
 • pocztą na wskazany wyżej adres (UWAGA! Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego);
 • w formie elektronicznej – poprzez e-PUAP na adres: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

Złożenie deklaracji nie oznacza złożenia wniosku i przyznania dofinansowania. Zgodnie z wytycznymi programu, o dofinansowanie ubiegać się może samorząd, który na podstawie złożonych deklaracji przygotuje wniosek i taki gotowy dokument złoży do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Osoby, które wymieniły już źródło ciepła na ekologiczne, nie mogą skorzystać z dofinansowania. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

 

Informacje szczegółowe.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy lub osób w jego gospodarstwie domowym i może zostać udzielona na poziomie:

 • podstawowym – do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 17.500,00 złotych na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, dla osoby fizycznej o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000,00 złotych (dochód tylko Wnioskodawcy);
 • podwyższonym – do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 26.900,00 złotych na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym, gdzie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1.673,00 złotych w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2.342,00 złotych w gospodarstwie jednoosobowym;
 • najwyższym  - do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 39.900,00 złotych na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym, gdzie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900,00 złotych w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.260,00 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym
  z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

By udokumentować prawo do skorzystania z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie wydane na podstawie art. 411 ust. 10 g ustawy – Prawo ochrony środowiska. Taki dokument wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Złożenie deklaracji nie oznacza złożenia wniosku i przyznania dofinansowania!

Zebrane deklaracje posłużą do określenia liczby lokali i oszacowania kwoty dofinansowania, na którą Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski złoży wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu.

Nabór wniosków nastąpi pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a WFOŚiGW w Poznaniu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x