Ilustracja do artykułu: Zostawmy 1% w Ostrowie cz.3

Zostawmy 1% w Ostrowie cz.3

28-02-2017

26 ostrowskich Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych jest do pozyskiwania środków z tytułu 1% podatku. Wszystkim ostrowianom, którzy chcieliby pozostawić swój 1% podatku w Ostrowie, w cyklu 5 artykułów, wraz z portalem "Tuba Ostrowa", przybliżamy działalność tych organizacji, aby pomóc w wyborze OPP, którego numer KRS wpiszemy w swoje zeznanie podatkowe.

 W trzeciej odsłonie prezentujemy grupę organizacji „prozdrowotnych”. Do tej grupy zaliczyliśmy:

- Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych,

- Fundację „W Jedności Siła”,

- Fundacja ZAP – Zdrowie i Praca,

- Ostrowski Klub „Amazonki” w Ostrowie Wielkopolskim,

- Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane,

- Stowarzyszenie „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski”,

- Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”.

 

Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych – KRS 0000198280

Fundacja „Nadzieja” od 2004 roku swoją opieką otacza ofiary wypadków komunikacyjnych, u których powstała niepełnosprawność. Dla ofiar wypadków jest to wstrząs zmieniający całe życie, pojawia się poczucie zagrożenia, a zarazem bezradność wobec zaistniałej sytuacji zdrowotnej. Fundacja koncentruje się zatem na sumarycznej rehabilitacji powypadkowej, mającej na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne życie. Ważnym aspektem podejmowanym również przez Fundację jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu swoich podopiecznych poprzez działania z zakresu z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku, w tym organizację uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce. Ponadto w ramach swojej działalności w zakresie pomocy społecznej przeważającą część zgromadzonych środków (w tym na indywidualnych subkontach podopiecznych) Fundacja przeznacza na dofinansowanie środków pomocowych dla swoich podopiecznych, a więc związane z przeprowadzeniem operacji, zabiegów, leczenia, rehabilitacji, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym, zaleconych przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, rehabilitant itp.). Filmik prezentujący Fundację „Nadzieja” można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=9nbc9P8ik64

Siedziba zarządu Fundacji mieści się przy ul. Chełmońskiego 1d/4.

Strona WWW: www.fundacjanadzieja.com.pl

FB: www.facebook.com/pages/Fundacja-Nadzieja-Os%C3%B3b-Poszkodowanych-w-Wypadkach-Drogowych/531413996917947?ref=profile

Mail: fundacja.nadzieja@wp.pl

 

Fundacja „W Jedności Siła” – KRS 0000400154

Fundacja „W Jedności Siła” działa od 2011 roku, a od 5.08.2015 ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem jej działalności są m.in.: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, czy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach tej działalności Fundacja zrealizowała już szereg projektów jak np.:

- „Wspomaganie poprzez rehabilitację i terapię psychologiczną mającą na celu zwiększenie samodzielności osób po wypadkach komunikacyjnych i osób z chorobami neurologicznymi”,

- „Rehabilitacja i terapia psychologiczna osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych”,

- „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej”,

- „W trosce o zdrowie osób niepełnosprawnych”,

- „Rehabilitacja, terapia psychologiczna i logopedyczna drogą do samodzielności i niezależności”,

- „Pieszy to także uczestnik ruchu drogowego”.

Realizacja w/w projektów była możliwa dzięki środkom pozyskanym na ten cel m.in. z dotacji samorządowych. Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Komuny Paryskiej 2b/6.

Strona WWW: fundacjawjednoscisila.com.pl

FB: www.facebook.com/Fundacja-W-jedno%C5%9Bci-si%C5%82a-1031459990208146/

Mail: gosia1323@poczta.onet.pl

 

Fundacja ZAP – Zdrowie i Praca – KRS 0000489546

Fundacja ZAP - Zdrowie i Praca powstała w listopadzie 2013 roku, a w lipcu 2016 roku otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Celami Fundacji są wszelkie działania zmierzające do niesienia pomocy w zakresie finansowania ochrony zdrowia oraz ratowania życia, a w szczególności wspierania szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, wspierania edukacji pro zdrowotnej, w tym prowadzenia i finansowania programów profilaktycznych oraz wspierania inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia, finansowania zakupu sprzętu medycznego.

Przez trzy lata działalności udało się Fundacji stworzyć szereg ważnych projektów

i inicjatyw. Fundacja kilkakrotnie wsparła ostrowski szpital pomagając w zakupie sprzętu medycznego, z  którego z zadowoleniem korzystają lekarze, a dla pacjentów nowoczesny sprzęt oznacza większe możliwości diagnostyczne i pomoc w leczeniu oraz ratowania życia. Pomogliśmy też lokalnym ochotniczym strażom pożarnym

w zakupie sprzętu ratującego życie. Od 2015 roku realizujemy projekty z zakresu badań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki przeciwnowotworowej. Są to zarówno specjalistyczne badania profilaktyczne, jak i warsztaty. Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Krotoszyńskiej 35 na terenie Parku Przemysłowego ZAP.

Strona WWW: fundacjazap.zapr.pl

Mail: fischer@zap-biznespark.pl

 

Ostrowski Klub „Amazonki” w Ostrowie Wielkopolskim – KRS 0000027496

Dwadzieścia lat temu sześć pań, które zmagały się z rakiem, postanowiło pomóc sobie i innym cierpiącym. Tak powstała idea powołania Ostrowskiego Klubu Amazonek, który działa od 19 kwietnia 1996 roku. Klub zrzesza około 100 pań, które jak mówią: „rehabilitują ciało i dusze”. Klub organizuje m.in. rehabilitację ruchową na sali gimnastycznej, na basenie, prowadzi akcje profilaktyczne, organizuje spotkania integracyjne i wycieczki. Ostrowskie Amazonki mają swoją siedzibę przy Medycznym Studium Zawodowym przy ul. Limanowskiego 17. Tam też znajdują się pomieszczenia do rehabilitacji, a dzięki uprzejmości dyrekcji Studium, Klub ma możliwość korzystania również z innych pomieszczeń. Rak piersi wciąż zbiera śmiertelne żniwo. Co roku zapada na niego kilkanaście tysięcy ludzi, także mężczyzn. Statystycznie na każde sto kobiet raka piersi wykrywa się także u jednego mężczyzny. Dzięki profilaktyce coraz więcej osób udaje się wyleczyć. Działalność Klubu to zatem również praca z ludźmi zdrowymi, mająca na celu upowszechnianie wiedzy oraz informacji na temat badań profilaktycznych, które pomagają uchronić kolejne osoby przed skutkami choroby, którą można pokonać.

Strona WWW: amazonki-ostrow.pl

Mail: amazonki.ostrow@gmail.com

 

Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane – KRS 0000009969

Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 22 maja 2000 roku. Od 2005 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Działa na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego i regionu, zrzeszając ludzi cierpiących na SM, ich rodziny, przyjaciół, wolontariuszy i sponsorów. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest m. in.:

§ prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i zespołowej, wodnej na basenie, nordic walking,

§ objęcie rehabilitacją osób leżących (obłożnie chorych) – rehabilitacja domowa,

§ organizowanie zajęć integracyjnych osób chorych i ich rodzin (Wigilia, Pożegnanie Lata, itp.),

§ prowadzenie warsztatów z psychoterapeutą oraz terapii indywidualnych,

§ likwidacja wszelkich barier pomiędzy niepełnosprawnymi, a społecznością pełnosprawnych; kształtowanie partnerskich postaw pomiędzy tymi grupami poprzez organizowanie wyjazdów poza miejsce zamieszkania,

§ przeprowadzenie badań w zakresie czynników zagrażających chorobami nowotworowymi, krążenia, itp.

Trzy razy w tygodniu pod bacznym okiem rehabilitanta trwa ciężka praca chorych z podstępną, nieuleczalną chorobą (rehabilitacja zespołowa). Ćwiczenia odbywają się w bardzo przyjemnej i koleżeńskiej atmosferze. Stowarzyszenie zajmuje się działalnością charytatywną nie wszystko jednak może przeprowadzić charytatywnie, dlatego też członkowie Stowarzyszenie dziękują za wszelką okazaną pomoc, również tą w postaci 1% podatku. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Wojska Polskiego 17.

Strona WWW: stowarzyszenie-sm.pl/stowarzyszenie

FB:  www.facebook.com/smostrow

Mail: stowarzyszeniesm.ostrow@gmail.com

 

Stowarzyszenie „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski” – KRS 0000006873

Początki Stowarzyszenia Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski sięgają czerwca 1990 roku. Wówczas to grupa ostrowskich społeczników podjęła się organizacji na Stadionie Miejskim pierwszego festynu na rzecz dzieci poszkodowanych przez los. Konsekwencją tego o kolejnych festynów była rejestracja Stowarzyszenia oraz organizacja kolejnych akcji charytatywnych. Obecnie główną imprezą stanowiącą swoistą „wizytówkę” ODST jest organizowana od 1993 roku „Gwiazdka na Rynku”. Zbierane przez stowarzyszenie pieniądze przekazywane są na leczenie małych pacjentów, a także na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów dziecięcych ostrowskiego szpitala.

- Czujemy się nadal potrzebni, bo każdego roku wpływa do nas około 100 wniosków o pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przez los. Każdy przypadek, kiedy możemy pomóc dziecku w powrocie do normalnego życia jest dla nas wielką radością,  a jednocześnie powodem, dla którego nawet w chwili zwątpienia nie rezygnujemy z tego, co rozpoczęliśmy ponad 20 lat temu – mówi honorowy prezes stowarzyszenia Paweł Rajski.

Stowarzyszenie od roku 2004 ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Decyzją zarządu, środki pozyskane z tytułu 1% ,,wracają’’ do mieszkańców w postaci sprzętu rehabilitacyjnego, z którego korzystać mogą wszyscy mieszkańcy,  niezależnie od wieku. Siedziba Stowarzyszenie mieści się przy ul. Wolności 8.

Strona WWW: www.odst.pl

 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa” – KRS 0000033720

„Nieraz onieśmiela nas to, że nie możemy uzdrowić, że nie możemy pomóc. Ważne żeby  przyjść. Żeby być przy człowieku cierpiącym. Może bardziej niż uzdrowienia potrzebuje on człowieka, ludzkiego serca...”

Te słowa naszego Ojca św. Jana Pawła II zainspirowały lekarzy, pielęgniarki, ludzi  dobrej woli do wspólnej charytatywnej działalności na rzecz osób  z chorobami nowotworowymi. Z tej inspiracji w 2001 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”. Od 2006 roku stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Działalność Hospicjum oparta jest na bezinteresownej posłudze członków i wolontariuszy osobom chorym na nowotwory w ostatnim okresie ich życia, wspieraniu ich rodzin w tym czasie i w okresie żałoby. Hospicjum cały czas pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych towarzyszyć, udzielać wsparcia i opieki choremu by nie pozostawał sam ze swym cierpieniem. Działalność stowarzyszenia to również bezinteresowna posługa pielęgnacyjno – opiekuńcza i duchowa choremu w jego domu oraz udostępnianie bezpłatnego, potrzebnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. W 2006 roku Hospicjum otrzymało Certyfikat Jakości Świadczonej Posługi Charytatywnej na rzecz chorych nadany przez Zarząd Forum Ruchu Hospicyjnego. Siedziba stowarzyszenia mieści się przy kościele św. Antoniego Padewskiego przy ul. Raszkowskiej 39.

Strona WWW: hospicjumswjozefaostrow.pl

Mail: hospicjumsadowie@wp.pl

 

W poprzednich materiałach publikowaliśmy informacje o organizacjach społecznych oraz sportowych.

W kolejnych artykułach zaprezentujemy organizacje: prozdrowotne, kulturalne oraz ratownicze, hobbystyczne i ochrony zwierząt.

Prezentowane materiały przygotowane zostały przez redakcję Tuby Ostrowa, na podstawie informacji publikowanych przez stowarzyszenia oraz materiałów nadesłanych do redakcji.

Poniżej wykaz wszystkich prezentowanych przez nas organizacji:

numer KRS

Nazwa

cel szczegółowy

KRS 0000225587

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

oddział Ostrów Wielkopolski

KRS 0000187165

STOWARZYSZENIE KONFERENCJI ŚW. WINCENTEGO A'PAULO

 

KRS 0000270213

STOWARZYSZENIE NOWY OSTRÓW

 

KRS 0000026694

STOWARZYSZENIE PROMOCJA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

 

KRS 0000322302

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

 

KRS 0000282314

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

KRS 0000266321

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA

Hufiec Ostrów Wielkopolski

KRS 0000376691

FUNDACJA PIOTRA REISSA

 

KRS 0000003905

LUDOWY KLUB SPORTOWY "CENTRA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

KRS 0000328182

OSTROWSKIE TOWARZYSTWO BADMINTONA – LOTKA

 

KRS 0000332739

TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE "OSTROVIA 1909"

 

KRS 0000198280

FUNDACJA "NADZIEJA" OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH

 

KRS 0000400154

FUNDACJA "W JEDNOŚCI SIŁA"

 

KRS 0000027496

OSTROWSKI KLUB "AMAZONKI" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

KRS 0000489546

FUNDACJA ZAP - ZDROWIE I PRACA

 

KRS 0000009969

OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

 

KRS 0000006873

STOWARZYSZENIE "OSTROWIANIE DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI"

 

KRS 0000033720

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM ŚW. JÓZEFA"

 

KRS 0000233574

STOWARZYSZENIE "CHÓR NAUCZYCIELSKI IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

KRS 0000273681

STOWARZYSZENIE KULTURALNE "GWIAZDA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

KRS 0000141649

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-EDUKACYJNE OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZACHODNI

 

KRS 0000146614

STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE "LIRA" NIEWIDOMYCH, SŁABOWIDZĄCYCH I INNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

KRS 0000088401

POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW

OT 27 klub SP3POW

KRS 0000116212

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OSP w Ostrowie Wielkopolskim

KRS 0000059956

OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT

 

KRS 0000154454

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

koło w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x