Ilustracja do artykułu: 14. Konkurs Grantowy

14. Konkurs Grantowy

11-06-2018

Do 14 czerwca przyjmowane są wnioski w ramach 14. edycji Konkursu Grantowego Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.

 Wnioski o Granty w wysokości do 10 000 zł mogą składać  organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców gmin:

- Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Gminy Ostrów Wielkopolski
Gminy i Miasta Odolanów,

realizujące zadania statutowe z zakresu, którego dotyczy wniosek (konieczny jest stosowny zapis w statucie lub innym akcie wewnętrznym np. regulaminie).

Wnioski o Granty w wysokości do 2 000 zł (z wsparciem organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną – zwanych we wniosku Patronem) mogą składać grupy nieformalne działające na rzecz rozwoju gmin założycieli Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, zgłaszające projekt wpisujący się w realizację  celów statutowych Stowarzyszenia.

Komisja oceniająca wnioski będzie brała pod uwagę m.in. innowacyjność projektów, zaangażowanie do udziału w projekcie przedstawicieli społeczności lokalnych, międzypokoleniowy charakter inicjatyw oraz zawarte partnerstwo.

Wniosek może być dostarczony listem poleconym, osobiście lub pocztą kurierską. W przypadku przesłania decyduje data stempla pocztowego. W przypadku składania wniosku osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 w Biurze Funduszu Grantowego), wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:
              

                        Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa

                        dla Ostrowa Wielkopolskiego

                        Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

                        Al. Powstańców Wielkopolskich 18, pokój 120

                        63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x