Ilustracja do artykułu: Konkurs na realizację zadań z zakresu rewitalizacji przestrzennej

Konkurs na realizację zadań z zakresu rewitalizacji przestrzennej

07-10-2022

7 października 2022 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji przestrzennej na rok 2022.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 8 lit. b załącznika do uchwały Nr XXXIX/442/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 z późn. zm.

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://bip.umostrow.pl/otwarty-konkurs-ofert/732/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rewitalizacji-przestrzennej-na-rok-2022

Ofertę należy przygotować za pomocą internetowego generatora ofert WITKAC, który jest  dostępny na stronie: www.witkac.pl.

Przygotowaną w  generatorze ofertę należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Referacie Obsługi Mieszkańców lub nadać listem poleconym/pocztą kurierską na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, Wydział Polityki Przestrzennej.

W przypadku przesłania oferty decyduje data stempla pocztowego, ponadto na kopercie należy umieścić napis: „Konkurs na zadanie z zakresu rewitalizacji przestrzennej” oraz nazwę oferenta.

Termin składania ofert za pomocą platformy internetowej WITKAC upływa 28 października 2022 r.

 

WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x