Ilustracja do artykułu: Augustyny 2017 – zgłoś przedsiębiorstwo

Augustyny 2017 – zgłoś przedsiębiorstwo

30-05-2017

Można już składać wnioski do kolejnej edycji Konkursu Augustyny 2017 - Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego. Gala konkursu odbędzie się we wrześniu. Lokalne firmy można zgłaszać do 30 czerwca tego roku.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Ziemi Ostrowskiej na stałe wpisał się w kalendarz imprez gospodarczych Ostrowa. Nic dziwnego. O statuetkę Augustyna małe, średnie i duże przedsiębiorstwa rywalizowały już osiem razy.

- W Ostrowie Wielkopolskim mamy wiele wspaniałych firm – mówi prezydent Beata Klimek. - Funkcjonujemy w tym samym miejscu i jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Jesteśmy częściami tej samej wspólnoty samorządowej, w której dialog oraz dobra współpraca - mogą być dla nas niezwykle ważnym spoiwem. Tym, co integruje nas wokół naszego wspólnego mianownika, jakim jest Miasto Ostrów Wielkopolski.

- Nagroda Gospodarcza to istotny element promocyjny dla firm - mówi Maria Kasprzak - Raszewska, właścicielka Agencji Wydawniczo-Reklamowej „Nasz Rynek", współinicjatorka utworzenia nagrody i współorganizatorka wszystkich dotychczasowych edycji konkursu. - Już sam fakt znalezienia się w finale, w gronie nominowanych do nagrody, jest istotnym wyróżnieniem. A firm działających na naszym terenie, które osiągnęły sukces w swojej branży, jest naprawdę dużo.

Patron nagrody, ksiądz Augustyn Szamarzewski, to nie tylko duchowny, ale także działacz i rzecznik pracy organicznej w Wielkopolsce w XIX wieku. W ciągu swojego życia wielokrotnie podejmował działania na rzecz poprawy bytu materialnego lokalnej społeczności. Przez 20 lat organizował i nadzorował Kasy Towarzystwa Rzemieślniczego. Idea księdza Szamarzewskiego, dotycząca ekonomii społecznej, do dziś jest aktualna. Przekładając to na dzisiejsze czasy, podobnie trudno jest przebić się małym, lokalnym firmom przez siłę globalizacji, potęgi firm zachodnich z wielkim kapitałem oraz nieograniczonym zalewem towarów z Azji. Trudno, ale nie zupełnie niemożliwie, czego codziennie dowodzą choćby laureaci Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej z minionych edycji.

Do IX edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego w 2017 r. mogą zostać zgłoszone firmy mające siedzibę na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i regionu ostrowskiego. Zgłaszane do nagrody firmy powinny spełniać następujące kryteria:

- produkowane wyroby lub oferowane usługi winny cieszyć się uznaniem konsumentów oraz wyróżniać się wysoką jakością, estetyką  wykonania i walorami użytkowymi,

- zapewniać wysoki standard obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej,

- stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu zapewniające sukces rynkowy,

- wykorzystywać polskie surowce, podzespoły i produkty,

- posiadać dobrą sytuację finansową, osiągać wysoką rentowność działalności gospodarczej, sumiennie regulować należności zarówno w stosunku do partnerów gospodarczych, jak i podatkowe,

- inwestować w rozwój firmy,

- stwarzać dobre warunki pracy i płacy zatrudnionym,

- nie naruszać norm i przepisów Kodeksu pracy,

- działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

- wspierać lokalne środowisko poprzez działalność prospołeczną i charytatywną.

Skład Kapituły: Beata Klimek - prezydent Ostrowa Wielkopolskiego (przewodnicząca), Maria Kasprzak - Raszewska - Agencja Wydawniczo-Reklamowa ,,Nasz Rynek'' (zastępca przewodniczącego), Jarosław Lisiecki - przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, Alojzy Motylewski - przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej, Tomasz Adamek - prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, Tadeusz Nawrocki  - prezes zarządu Ostrowskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, Ryszard Glapa - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, Paulina Starzyńska - prezes stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Firmy można zgłaszać w trzech kategoriach: firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników, firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników, firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać: w Cechu Rzemiosł Różnych, Zrzeszeniu Handlu i Usług, Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Izbie Przemysłowo Handlowej, Urzędzie Miejskim i redakcji „Naszego Rynku”. Formularz załączony został także do tego materiału (u dołu strony).

Wypełnione i podpisane formularze należy przesłać (lub dostarczyć) na adres: Urząd Miejski, Biuro Promocji Miasta, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, p. 43 (parter), w terminie do 30.06.2017, tel. (62) 591-81-14, 62 58 22 464.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x