Archiwum
słonecznie
15℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Budżet na rok 2017 uchwalony

Budżet na rok 2017 uchwalony

30-12-2016

Ponad 34 mln zł na inwestycje, w tym ponad 15 mln zł na drogi i komunikację publiczną przeznaczonych zostanie w budżecie Ostrowa Wielkopolskiego w 2017 roku. Budowa lodowiska, modernizacja stadionu, budowa przedszkola oraz powstanie Mediateki oraz Muzeum 3 D to tylko niektóre inwestycje, jakie zrealizowane zostaną w naszym mieście w przyszłym roku.

- Budżet Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2017 jest bezpieczny i proinwestycyjny - mówi prezydent Beata Klimek. - W projekcie budżetu zabezpieczyliśmy rówież wkłady własne na zadania, na które istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Projekt budżetu spełnia dwie najważniejsze reguły ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie 262.943.052,46 zł, a wydatki - 265.310.147,46 zł. Największe źródła dochodów budżetu miasta stanowią podatek od osób fizycznych, podatek od nieruchomości oraz subwencja oświatowa. Najwięcej pieniędzy w roku 2017 przeznaczonych zostanie na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, pomoc społeczną oraz kulturę fizyczną.

Budżet inwestycyjny zaplanowany został na poziomie ponad 34 mln zł.

Transport i łączność - 15.082.700 zł, w tym:

Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Dworcową - 325.000 zł

Przebudowa/modernizacja infrastruktury transportu publicznego - 321.000 zł

Zakup i montaż wiaty przystankowej - 7.000 zł

Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego 664.200 zł

Przebudowa drogi nr 5290P od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w Ostrowie Wielkopolskim z drogą nr 5285P w miejscowości Radłów na odc. dł. ok. 2150 m - 210.000 zł

ul. Grabowska - 50.000 zł

ul. Wysocka - 400.000 zł

Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą - 500.000 zł

Kolektor północny - 500.000 zł

Modernizacja chodnika na ulicy Batorego od ulicy Bema do ulicy Kasprzaka w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego - 22.000 zł

Park A. Mickiewicza - projekt - 12.000 zł

Powstańców Wielkopolskich, Ledóchowskiego - rondo - 300.000 zł

Północny odcinek ramy komunikacyjnej - 3.308 zł

Przebicie Gorzycka - Kręta - 162.000 zł

Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 11 (ul. Wrocławskiej) z ul. Brzozową i ul. Sadową w Ostrowie Wielkopolskim - 50.000 zł

Rozbudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Strumykowej w Ostrowie Wielkopolskim (wzdłuż rzeki Ołobok) w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego - 250.000 zł

Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska - Wysocka wraz z odwodnieniem - 50.000 zł

Sygnalizacje świetlne - 185.000 zł

Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową i Bukową - 1.900.000 zł

ul. Broniewskiego - 100.000 zł

ul. Chłopickiego - chodnik - 145.000 zł

ul. Chłopska - 170.000 zł

ul. Drzymały - projekt - 15.000 zł

ul. Gajowa - 250.000 zł

ul. Głowackiego - 170.000 zł

ul. Grunwaldzka, ścieżka rowerowa - projekt - 24.000 zł

ul. Harcerska - 40.000 zł

ul. Jesienna - 220.000 zł

ul. Kasztanowa - 25.000 zł

ul. Kościuszki - Wrocławska droga gminna - 30.000 zł

ul. Kujawska - Danysza - 100.000 zł

ul. Lotnicza - od przejazdu kolejowego do ul. Młyńskiej - 80.000 zł

ul. Lwowska - 85.000 zł

ul. Łanowa - 430.000 zł

ul. Modrzewskiego - 200.000 zł

ul. Nowa Krępa - 350.000 zł

ul. Olchowa - 15.000 zł

ul. Olsztyńska - 65.000 zł

ul. Pogodna - 10.000 zł

ul. Przechodnia - 170.000 zł

ul. Rąbczyńska - 340.000 zł

ul. Rejtana - 200.000 zł

ul. Rzemieślnicza - 150.000 zł

ul. Składowa - 40.000 zł

ul. Śmigielskiego (od ul. Paderewskiego do ul. Ledóchowskiego) - 450.000 zł

ul. Środkowa - 15.000 zł

ul. Traugutta - 200.000 zł

ul. Trzcinowa - 220.000 zł

ul. Wańkowicza - 100.000 zł

ul. Warmińska - 200.000 zł

Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta - 292.500 zł

Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem "Pruślin" - 650.000 zł

Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przedsiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - 250.000 zł

Zakup samochodu dla MZD - 65.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa - 3.000.000 zł, w tym:

Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - 2.000.000 zł

Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne i nowe inwestycje lub budynków do adaptacji - 1.000.000 zł

Administracja publiczna - 218.000 zł, w tym:

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu - 50.000 zł

Wyposażenie serwerowni - 70.000 zł

Zakup mobilnej aplikacji miejskiej w ramach projektu Smart City - 81.800 zł

Zakup systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info - 16.200 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 40.000 zł, w tym:

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim - 20.000 zł

Rozbudowa systemu infrastruktury telekomunikacyjnej dla celów wspomagania decyzji stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - 20.000 zł

Mieszkania chronione - zakup pierwszego wyposażenia - 28.989,47 zł

Oświata i wychowanie - 6.569.418 zł, w tym:

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 - 3.542.500 zł

"Dbajmy o kręgosłupy naszych dzieci" - zakup szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego - 131.300 zł

"Kolorowe łazienki dla Pierwszaka" - modernizacja łazienek według projektu plastycznego uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego - 24.927 zł

"Nasze boisko i nasze trybuny - na szóstkę!" - rewitalizacja trybun sportowych i terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego - 247.191 zł

Zakupy sprzętu do dwóch gabinetów stomatologicznych w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 5 - 241.500 zł

Dzisiaj młode talenty w przyszłości być może diamenty - zakup sprzętu do pracowni matematyczno-przyrodniczych i pracowni językowych w szkołach podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim - 130.000 zł

Adaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola - 750.000 zł

Budowa nowego przedszkola w rejonie ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim - 500.000 zł

Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 9 - 30.000 zł

Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10 - 500.000 zł

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 9 przy ul. Jana Brzechwy w Ostrowie Wielkopolskim - 192.000 zł

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 przy ul. Bardowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - 160.000 zł

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 17 przy ul. 3-go Maja w Ostrowie Wielkopolskim - 120.000 zł

Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków - 126.592 zł

Mieszkanie chronione - zakup pierwszego wyposażenia - 3.410,53 zł

Adaptacja części pomieszczeń budynku Spółdzielni Oświatowej na cele Żłobka Miejskiego - 20.000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.806.034 zł, w tym:

Wymiana 26 kojców dla zwierząt w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim - 18.520 zł

Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych - 100.000 zł

Stacja pomiarowa - 140.000 zł

Dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych - 900.000 zł

Objęcie nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. za wniesiony wkład pieniężny - 300.000 zł

Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych - 150.000 zł

Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 1.000.000 zł

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej - 150.000 zł

Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - 47.514 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.308.500 zł, w tym:

Galeria Street Art - 45.000 zł

Zakup cyfrowego projektora multimedialnego na dużą scenę - 35.000 zł

Zakup samochodu dostawczego - 55.000 zł

MultiMedia - rozbudowa oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną - 396.000 zł

Adaptacja części pomieszczeń ostrowskiego ratusza na cele kulturalne - poszerzenie oferty statutowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 277.500 zł

Budowa świetlicy osiedlowej w rejonie ul. Wiśniowej - 500.000 zł

Kultura fizyczna - 4.962.582 zł, w tym:

Bądź fit jak Lewandowska i Chodakowska - budowa zewnętrznej siłowni w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego - 25.000 zł

Budowa krytej pływalni - 200.000 zł

Hala lodowiska w Parku 600-lecia - 2.563.000 zł

Modernizacja Basenu Miejskiego - 100.000 zł

Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim - 1.750.000 zł

Kolorowe dzieciństo i aktywność łącząca pokolenia - plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Osiedlu Jana Pawła II w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego - 207.330 zł

Realizacja zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego - 67.252 zł

Zagospodarowanie osiedlowego placu zabaw przy ul. Krętej - 50.000 zł

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x