Archiwum
słonecznie
19℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Do 29 września zadania do Programu Rewitalizacji

05-09-2017

Do 29 września 2017 roku  można składać formularze z zadaniami rewitalizacyjnymi do Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023.

Zadania opisane w fiszkach projektowych muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji, czyli na terenie osiedli: Śródmieście lub Powstańców Wielkopolskich. Przygotowane projekty powinny zostać ukierunkowane na osiągnięcie rezultatów w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz technicznej i przestrzennej.

Formularze zadań rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023 zgłaszać można do 29 września 2017 roku. Umieszczenie zadania w Programie Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 - 2023 daje możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne przez podmioty wymienione poniżej:

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
- podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
- szkoły wyższe,
- jednostki naukowe,
- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
- instytucje kultury,
- organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
- instytucje otoczenia biznesu,
- administracja rządowa,
- partnerzy społeczni i gospodarczy,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
- przedsiębiorcy,
- porozumienia ww. podmiotów,
- podmioty ekonomii społecznej,
- podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Umieszczenie zadania na liście przedsięwzięć w Programie Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023 jest jednym z warunków w procesie ubiegania się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach:

Działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych:

- Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych,

- Poddziałanie 9.2.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO,

- Poddziałanie 9.2.3. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych,

– instrumenty finansowe (Jessica 2).

Po weryfikacji wniosków przez pracowników właściwych komórek Urzędu Miejskiego, pozytywnie ocenione zadania zostaną umieszczone w Gminnym Programie Rewitalizacji. Ustalenie ostatecznej listy wniosków o ujęcie projektu w  Programie Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023 planowane jest na październik 2017 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OBWIESZCZENIE

Dodatkowe informacje do uzyskania w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim:

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

e-mail: etorzynska@umostrow.pl

telefon: +48 62 582 23 12

 

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta

e-mail: pfludra@umostrow.pl

telefon: +48 62 582 23 04

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x