Ilustracja do artykułu: Elektrociepłownia i biogazownia – pierwsze założenia koncepcyjne

Elektrociepłownia i biogazownia – pierwsze założenia koncepcyjne

10-03-2020

Pierwsze koncepcyjne założenia budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne oraz biogazowni opracowało ostrowskie Centrum Rozwoju Komunalnego. Tego rodzaju inwestycje mogą być docelowo jednym z rozwiązań obecnej sytuacji w gospodarce odpadami. Planowane są również konsultacje społeczne z mieszkańcami i ekspertami.

- Odpowiadając na znaczące wyzwanie, jakim jest obecnie dla wszystkich lokalnych samorządów gospodarka odpadami oraz potrzebę szukania nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego zostały zainicjowane branżowe prace przygotowawcze i analityczne pod kątem możliwości budowy w Ostrowie Wielkopolskim elektrociepłowni na paliwa alternatywne oraz biogazowni – podkreśla Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

Pierwszym krokiem dla potencjalnej budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne w Ostrowie Wielkopolskim jest zakwalifikowanie przedsięwzięcia na ogólnopolską listę takich instalacji, która ma zostać ogłoszona rozporządzeniem Ministra Klimatu w II połowie 2020 roku. Z kolei biogazownia może docelowo wpisać się w optymalne zagospodarowanie nowej frakcji bioodpadów, która musi być oddzielnie zbierana od 1 lipca tego roku.

- Pierwsze przeprowadzone analizy wskazują, że zarówno elektrociepłownia jak i biogazownia są szansą i mogą stanowić aktywną i skuteczną odpowiedź na problemy, z jakimi obecnie musi mierzyć się ostrowski samorząd w zakresie gospodarki odpadami, takie jak znaczący wzrost ilości wytwarzanych w całym regionie odpadów, rosnące koszty ich składowania i zagospodarowania, szczególnie frakcji preRDF – wskazuje prezes Bartosz Ziółkowski.

Obecnie zagospodarowanie frakcji preRDF, której nie można składować to dominujący koszt całego systemu gospodarki odpadami w mieście. W 2019 rok w ten sposób poza Ostrów do zewnętrznych firm i pośredników musiano wydać ponad 7,5 mln zł, a szacunki na rok 2020 przewidują niemal dwukrotnie większy koszt powyżej 13 mln zł.

Powstanie elektrociepłowni na paliwa alternatywne umożliwe termiczne przekształcanie odpadów frakcji preRDF na miejscu i ograniczenie rosnących kosztów systemu gospodarki odpadami w zakresie najbardziej kosztotwórczego zagospodarowania frakcji preRDF.

Co istotne, elektrociepłownia w założeniach ma być zwymiarowana na lokalne ostrowskie potrzeby i stanowić małą kompaktową instalację o maksymalnej przepustowości 25 000 ton/rok. Wstępnie rozważana lokalizacja to teren stefy przemysłowej przy ul. Wrocławskiej w obrębie Kuźni i dawnej elektrociepłowni ZNTK w pobliżu miejskich sieci ciepłowniczych i energetycznych.

Z kolei budowa biogazowni może prowadzić do ograniczenia uciążliwości odorowych związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów na regionalnym składowisku przy ul. Staroprzygodzkiej. Potencjalne powstanie elektrociepłowni na paliwa alternatywne oraz biogazowni może również być kluczowym krokiem w budowaniu w Ostrowie Wielkopolskim gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) tzw. „circular economy”.

- Obie inwestycje pozwolą również na własne wytwarzanie z odpadów ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji i zasilanie nimi ostrowskich sieci ciepłowniczych i energetycznych w ramach kompleksowego projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego – podsumowuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

Centrum Rozwoju Komunalnego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x