Ilustracja do artykułu: FILAR KULTURY 2020 – zgłoś kandydaturę

FILAR KULTURY 2020 – zgłoś kandydaturę

12-06-2020

Można już zgłaszać kandydatury do dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury.      

Osobom lub zespołom, grupom mającym osiągnięcia o istotnym znaczeniu w twórczości artystycznej, kreowaniu zjawisk kulturalnych, upowszechnianiu lub ochronie kultury mogą zostać przyznane nagrody:

- „Filar Kultury” – za całokształt dorobku artystycznego/działalności, (statuetka, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości od 4 000 zł do 8 000 zł brutto),

- „Osobowość Ostrowskiej Kultury” – za wybitne osiągnięcia kulturalne w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku (dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości od 1 000 zł do 3 500 zł brutto),

- „Młody Talent” – dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, za wybitne osiągnięcia kulturalne w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku (dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości od 500 zł do 900 zł brutto),

- „Benefactor Culturae Ostroviensis” – dla donatorów i sponsorów, którzy w istotny sposób przyczyniają się do realizacji i promocji działań kulturalnych (statuetka lub dyplom),

- „Dzieło Roku” – dla twórcy dzieła o charakterze materialnym lub organizatora wydarzenia kulturalnego, powstałego w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku (statuetka lub dyplom).

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem określającym warunki i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (dostępny w załączniku do artykułu).

Wniosek (dostępny w załączniku) można wysyłać na adres: Wydział Kultury i Promocji Miasta, Referat Kultury Urzędu Miejskiego (al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolskim) z dopiskiem Nagrody Animator Kultury lub dostarczyć do Referatu Obsługi Mieszkańców (parter ostrowskiego Urzędu Miejskiego).

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 19 czerwca 2020 roku. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody spełniające wymogi formalne zostaną zaopiniowane przez doraźną komisję. Przyznania nagród dokonuje Prezydent Miasta. O terminie ich wręczenia Laureaci zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.   

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x