Archiwum
śnieg
-2℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Inicjatywa lokalna – czekamy na wnioski do 30 września

Inicjatywa lokalna – czekamy na wnioski do 30 września

04-09-2018

Do 30 września br. trwa nabór wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, która będzie realizowana w 2019 roku. Pula środków przeznaczona w budżecie miasta na realizację tego zadania wynosi 1 015 000 złotych.

Inicjatywa lokalna to mechanizmem dzięki któremu mieszkańcy Ostrowa we współpracy z samorządem mogą podejmować działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Inicjatywa lokalna zakłada udział wnioskodawców w realizacji zgłoszonego zadania. Partycypacja wnioskodawców może polegać na: świadczeniu pracy społecznej, świadczeniu pieniężnym lub świadczeniu rzeczowym. Mieszkańcy wnoszą swój wkład np. poprzez wykonywanie określonych prac społecznych koniecznych do zrealizowania danego zadania. Udział może polegać także na wniesieniu wkładu rzeczowego np. w postaci dokumentacji projektowej czy przekazaniu materiałów budowlanych. Przy realizacji niektórych inwestycji np. drogowych wniesienie wkładu finansowego w wysokości określonej w uchwale jest obligatoryjne.

- Inicjatywa lokalna, to mechanizm sprzyjający integracji mieszkańców wokół wspólnego celu. Dzięki inicjatywie lokalnej ostrowianie mogą aktywnie współdziałać z miastem i realizować istotne dla nich zadania. W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania mieszkańców tym mechanizmem wyrażany w liczbie składanych wniosków – mówi Beata Klimek, prezydent miasta.

Pula środków przeznaczona w budżecie miasta na realizację tego zadania wynosi 1 015 000 złotych. W tym na zadania z zakresu infrastruktury technicznej co roku przeznaczany jest 1 000 000 złotych natomiast na zadania z zakresu infrastruktury społecznej 15 000 złotych.

Wnioski składają bezpośrednio mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zakładając grupę inicjatywną lub mieszkańcy za pośrednictwem wybranej organizacji pozarządowej działającej na terenie naszego miasta.

Wzór wniosku, dostępny jest na stronie internetowej www.umostrow.pl w zakładce „Inicjatywa lokalna”. Więcej informacji na temat mechanizmu można uzyskać także w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego – pok. 321 lub 306 pod nr tel. 62 58 22 321 lub 62 58 22 306.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x