Archiwum
pochmurno
-4℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Inicjatywa Lokalna –  do 30 września czekamy na Twój wniosek!

Inicjatywa Lokalna – do 30 września czekamy na Twój wniosek!

28-09-2022

Masz pomysł na zmiany w Ostrowie Wielkopolskim i chcesz mieć swój udział w tych zmianach? Zostały tylko 2 dni do zakończenia naboru wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej. Najwyżej ocenione projekty zostaną zrealizowane w 2023 roku.

Inicjatywa Lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, mająca na celu wspólną realizację działań na rzecz miasta. Dzięki narzędziu Inicjatywy Lokalnej mieszkańcy przy wsparciu miasta mogą polepszyć warunki życia dla lokalnej społeczności.

Do tej pory dzięki współpracy mieszkańców i miasta udało się zrealizować m.in. takie projekty jak:
- Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim;
- Montaż prysznicy zewnętrznych na Piaskach-Szczygliczka;      
- Wigilia dla osób samotnych niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los;
- Ekologiczny Ogród Deszczowy w Zębcowie;   
- Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Okopowa – Budowlanych – doposażenie;
- „Jabłka” – mała architektura na Ostrowskim Trakcie Kultury; 
- Niech każdy się dowie jak dbać o zdrowie;      
- Integracja seniorów z Osiedla Zacisze – Zębców na występie muzycznym;      
- „Dzień Rodzinki” – Organizacja Integracyjnego Festynu Rodzinnego.

W ramach inicjatywy lokalnej zrealizować można zadania z zakresu:     
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;        
- działalności charytatywnej;    
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;       
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;         
- promocji i organizacja wolontariatu;   
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacja, oświata i wychowanie;           
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;           
- turystyki i krajoznawstwa;      
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;              
- porządku i bezpieczeństwa publicznego;         
- rewitalizacji.

Do zadań, które mogą zostać zrealizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej zaliczyć możemy m.in.: budowę lub remont drogi, wykonanie oświetlenia, budowę boiska czy placu zabaw, ale także organizacja wystawy, koncertu, imprezy integracyjnej czy wiele innych.

- Inicjatywa Lokalna to narzędzie, które daje możliwość współpracy z miastem mieszkańcom i niewielkim lokalnym społecznościom – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. – Tutaj ważny jest pomysł i inicjatywa, ale równie ważna jest chęć współdziałania, ponieważ każda ze stron daje swój wkład, by pomysł stał się rzeczywistością. Cenię sobie tę współpracę z ostrowianami i cieszę się, że mieszkańcy tak ochoczo angażują się w działania na rzecz naszej Małej Ojczyzny. 

Wnioski w ramach Inicjatywy Lokalnej mogą składać mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, tworząc grupę inicjatywną lub mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Należy również pamiętać, że teren na którym realizowana będzie inwestycja musi być własnością Miasta Ostrów Wielkopolski.

Jeśli zainteresował Cię temat Inicjatywy Lokalnej i masz pomysł, to wniosek można pobrać ze strony internetowej: https://umostrow.pl/257-dokumenty.html lub odebrać w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim (parter budynku) al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wlkp.

Więcej informacji uzyskasz także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Inicjatywa Lokalna.  

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x