Konkurs Wielkopolska Wiara 2017

16-03-2017

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  ds. organizacji pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00 w Ostrowie Wielkopolskim – sala sesyjna Urzędu Miejskiego al. Powstańców Wielkopolskich 18 .

Do udziału zapraszamy aktywnych mieszkańców i liderów, a także  grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego. Na spotkaniu  doradca z Centrum PiSOP, przedstawi informacje, dotyczące Konkursu Mikrodotacji „Wielkopolska Wiara” oraz odpowie na pytania i wątpliwości.

W ramach konkursu przyznane zostaną mikrodotacje nawet do 5 tys. zł., a łączna pula przeznaczona na mikrodotacje to ponad 700 tys. zł.

Oferty w konkursie będą mogły składać:

- młode organizacje pozarządowe, tzn. zarejestrowane najwcześniej 30 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł.

- nieformalne grupy mieszkańców, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej

- grupy samopomocowe, czyli grupy działające na rzecz swoich członków

- organizacje pozarządowe, które pełnią funkcję Patronów.

Konkurs ogłoszony zostanie pod koniec marca 2017 r.

Ofertę będzie można składać za pośrednictwem generatora na stronie internetowej www.witkac.pl .

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5 000 zł. Wymagany będzie 10% wkład własny. Może być jednak zapewniony poprzez między innymi przez pracę wolontariuszy tzw. wkład własny osobowy.

Każdy może skonsultować swój pomysł z doradcą. Dodatkowo punktowane będą oferty z gmin, w których nie były dotąd realizowane projekty w ramach Wielkopolskiej Wiary.

Szansę na dofinansowanie będą miały inicjatywy oddolne m.in. edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe. Wszystkie pomysły mieszczące się w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy działalności pożytku publicznym i o wolontariacie. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.

Dodatkowo młode fundacje i stowarzyszenia mają szansę pozyskać środki na wzmocnienie swojej organizacji i zaplanowanie jej przyszłości. W ramach tego typu można sfinansować opracowanie planu rozwoju, a przy tym przeszkolenie kadry, remont biura, czy zakup sprzętu.

Każdy projekt musi przekładać się na wzrost aktywności obywatelskiej, pozwalać mieszkańcom czuć realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów, dać im możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofert oraz kontakty do doradców dostępne będą po rozpoczęciu naboru w II połowie marca na stroniewww.pisop.org.pl/fio.

W przypadku potwierdzenia obecności na spotkaniu lub ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z Maciejem Nowickim pod numerem telefonu 534 205 699 lub mailowomaciej.nowicki@pisop.org.pl.

Projekt Wielkopolska Wiara dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x