Ilustracja do artykułu: Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

22-05-2023

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzą kontrolę szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Pracownicy będą składać wizyty lub wysyłać wezwania do mieszkańców, których nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych.

 

Każdy z pracowników Urzędu będzie miał przy sobie identyfikator oraz upoważnienie. Na żądanie powinien okazać taki dokument.

- Na Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim spoczywa prawny obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego właściciele nieruchomości, którzy nie są przyłączeni do sieci kanalizacyjnej, proszeni są o przygotowanie stosownych umów na wywóz nieczystości ciekłych, podpisanychz przedsiębiorcami, którzy posiadają zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowodów wpłat za te usługi (rachunki, faktury VAT) - wymienia Eliza Dembna, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska.

Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych. Jest to niezbędne dla zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych - zobowiązani są do opróżniania ich z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie nie rzadziej niż raz na kwartał. Z kolei właściciele lub użytkownicy nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków - zobowiązani są do usuwania osadów z tych zbiorników zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji, nie rzadziej niż raz na rok.

Mieszkańcy, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, proszeni są o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w  Ostrowie Wielkopolskim, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (pokój 33 – parter).

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i udział w ankiecie.

Druk ankiety można pobrać w Urzędzie Miejskim Ostrowa Wielkopolskiego, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18, w Referacie Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej – pokój nr 33 lub w wersji elektronicznej:

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: https://umostrow.pl, zakładka aktualności - Ankieta dla mieszkańców dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;            

  • w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.umostrow.pl, zakładka Urząd Miejski - załatwianie spraw Wydział  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  - Ankieta dla  mieszkańców dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 W załączeniu: Ankieta do aktualizacji ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2022 r., poz. 2519 z późn. zm.)

 Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z póź.zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x