Ilustracja do artykułu: Leczenie rehabilitacyjne rolników i domowników

Leczenie rehabilitacyjne rolników i domowników

04-02-2019

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez rolników
i domowników (podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników) oraz osób pobierających okresowe świadczenie rentowe (bez orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji) z leczenia rehabilitacyjnego organizowanego w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Rehabilitacja obejmuje schorzenia narządu ruchu oraz schorzenia kardiologiczne.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, a koszt pobytu pacjenta pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Aby ubiegać się o rehabilitację w ośrodkach Kasy należy złożyć Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk do pobrania na stronie www.krus.gov.pl) wypełniony przez lekarza leczącego.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej lekarz inspektor KRUS wydaje opinię o kwalifikacji do konkretnego ośrodka rehabilitacyjnego Kasy. Termin odbycia rehabilitacji ustalany jest indywidualnie.

Osobie skierowanej na turnus rehabilitacyjny przysługuje zwrot kosztów przejazdu do Centrum Rehabilitacji (w jedną stronę) na podstawie pisemnego wniosku złożonego w CRR.

Ponadto Placówka Terenowa informuje, że osoba skierowana na rehabilitację leczniczą w Centrum Rehabilitacji zobowiązana jest do wniesienia opłaty miejscowej (klimatycznej). Opłata jest obowiązkowa i uiszczana na rzecz lokalnego samorządu za pośrednictwem Centrum Rehabilitacji. Wysokość opłaty klimatycznej uzależniona jest od miejscowości.

Odpowiedzi na pytania związane z rehabilitacją uzyskają Państwo w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Ostrowie Wielkopolskim (parter pok. nr 1) lub pod numerami telefonu 62 737 31 26     i   62 737 31 71.  

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x