Ilustracja do artykułu: 'Lekcja: Enter' w ostrowskiej Dziewiątce

"Lekcja: Enter" w ostrowskiej Dziewiątce

08-06-2021

Nauczyciele SP 9 zakończyli szkolenia dotyczące efektywniejszego wykorzystania nowych technologii i metod nauczania w edukacji cyfrowej.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim jako pierwsza w mieście zakończyła projekt edukacji cyfrowej „Lekcja: Enter”. To druga edycja projektu Fundacji Orange, , Fundacji  Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutu Spraw Publicznych  polegającego na cyklu bezpłatnych szkoleń dotyczących lepszego wykorzystania nowych technologii i metod nauczania w edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży. Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach. W ramach tej inicjatywy w szkoleniach bierze udział ponad 75 tys. nauczycieli, którzy dowiedzą się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami, jak sprawić, by lekcje były bardziej atrakcyjne i kreatywne.

- My również dołączyliśmy do tego wyjątkowego grona. Projekt dla nas był odpowiedzią  na zmieniającą się rzeczywistość szkolną spowodowaną koniecznością wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych - zaznaczają Martyna Kupczyk-Kubacka i Wioleta Oscenda, nauczycielki SP 9.

Nauczyciele przez ponad 40 godzin brali udział w różnych ścieżkach szkoleniowych przeznaczonych dla: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych. Placówkę do udziału w projekcie zgłosiła  Justyna Uciechowska, dyrektor SP9 w Ostrowie Wielkopolskim. 

- W czasie całego cyklu szkoleń kadra pedagogiczna naszej szkoły dowiedziała się , jak zmienić sposób prowadzenia zajęć, by lekcja jeszcze bardziej angażowała uczniów rozwijała umiejętności krytycznego i twórczego myślenia oraz uczyła pracy w zespole.  Dzięki szkoleniom w ramach projektu nauczyciele z ostrowskiej dziewiątki już wiedzą,  w jaki sposób można pozwolić uczniom zdobywać wiedze drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych  narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji - mówi dyrektor Justyna Uciechowska .          

- Zdobyte przez nas umiejętności zostały wykorzystane w praktyce. W szkole zostały przeprowadzone tzw. lekcje  otwarte obserwowane przez Panią dyrektor w klasach 1-8 . Wszyscy uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, poznając nowe narzędzia i metody uczenia się. Dzieci po zakończonych zajęciach wyrażały swoje pozytywne opinie na temat lekcji.Dzięki udziałowi w szkoleniu „Lekcja: Enter!” nauczyciele naszej szkoły częściej sięgają do aplikacji oraz portali (także e-podręczniki) i wykorzystują je na lekcjach, jednocześnie stosując aktywizujące metody nauczania, co podnosi jakość kształcenia oferowaną przez szkołę. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni! - podkreślają Martyna Kupczyk-Kubacka i Wioleta Oscenda.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x