Ilustracja do artykułu: Miasto Ostrów Wielkopolski ma kolejne miasto partnerskie

Miasto Ostrów Wielkopolski ma kolejne miasto partnerskie

13-10-2017

Bergerac we Francji to kolejne, obok Nordhausen, Delitzsch (Niemcy), Lecce (Włochy) i Brantford (Kanada) miasto partnerskie Ostrowa Wielkopolskiego. Stosowną Umowę o partnerstwie podpisano 11 października 2017 roku w Bergerac.   Wcześniej, zgodę na partnerstwo wyraziła Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego, podejmując uchwałę w tej sprawie .

Bergerac to miasto leżące we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Dordogne. Miasto Ostrów Wielkopolski  kontakty z Bergerac utrzymywał już od 2006 r.   

- W ramach dotychczasowej współpracy podpisano list intencyjny, odbywały się także obustronne wizyty. Wcześniejsze działania wykazały, że miasta mają wiele wspólnych obszarów, w ramach których można podjąć głębszą współpracę – powiedziała Ewa Janiszewska, kierownik Biura Promocji Miasta.

Formalną Umowę o partnerstwie miasta podpisały w dniu 11 października Prezydent Miasta Beata Klimek oraz Mer Bergerac Daniel Garrigue. Wcześniej, bo 29 marca 2017 r., Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Umowa zakłada, między miastami  szeroko rozumianą współpracę w takich dziedzinach jak: kultura, sport, gospodarka, wymiana między mieszkańcami.

- Jestem przekonana, że praca nad przyjętymi obszarami współpracy  przyczyni się do jeszcze lepszego rozwoju naszych miast, z korzyścią dla ich społeczności. Każda wymiana doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu zarządzania miastem z zagranicznym partnerem może, w moim przekonaniu,  podnieść stan przestrzeni publicznej, wpłynąć na jakość życia mieszkańców oraz na gospodarczy rozwój miast.  Bardzo liczę na wymianę młodych ludzi, by to oni  w dużej mierze skorzystali na tej współpracy. Budujemy mosty, a nie mury - to obowiązek wobec naszych obywateli, zwłaszcza naszej wspaniałej młodzieży – powiedziała podczas uroczystości podpisania umowy prezydent Beata Klimek.

- Nasza współpraca, oprócz  działań wpisanych stricte w zapisy umowy, to także wymiana doświadczeń na temat takich zagadnień jak: rewitalizacja centrum miasta, planowanie przestrzenne, gospodarka odpadami czy szeroko rozumiana polityka społeczna – powiedział Mer Bergerac Daniel Garrigue.

W swoim wystąpieniu burmistrz Bergerac nawiązał także do historii, podkreślając, że mimo trudnych historycznych uwarunkowań, mieszkańcy Bergerac byli zawsze przychylnie nastawieni do Polaków.  W Bergerac mieszka bowiem duża grupa Polonii. Na potrzeby współpracy z Ostrowem został  powołany Komitet ds. Współpracy między Ostrowem Wielkopolskim a Bergerac,  którego przewodniczącym jest  Zbigniew Stadnicki – Polak od lat mieszkający w Bergerac. W skład Komitetu weszło wiele osób – Polaków i Francuzów o polskich korzeniach - zamieszkałych w Bergerac i okolicy m.in. Zbigniew Gąsiorowski od lat działający na rzecz współpracy między obu miastami.

- Po Powstaniu Listopadowym w 1830 r.  Bergerac powitało Polaków uciekających przed represjami rosyjskimi. Francuzi i Polacy nawiązywali kontakty,  ale stosunki były trudne z przedstawicielami państwa, ponieważ ich obawy były podobne do tych, które mieli  republikanie francuscy. Kiedy Polacy zostali wypędzeni z miasta, mieszkańcy Bergerac demonstrowali i nie chcieli się na to zgodzić – dodał D. Garrigue.

Wizyta w Bergerac była też okazją do wielu spotkań roboczych. W gronie specjalistów z dziedziny gospodarki omawiano takie tematy jak: zarządzanie odpadami, terenami zielonymi, transportem miejskim, problemy dotyczące rewitalizacji centrum miast a także politykę socjalną, głównie senioralną Bergerac i Ostrowa Wielkopolskiego.

Umowa o partnerstwie z Bergerac pozwoli budować także szerszą sieć współpracy między miastami partnerskimi. Przedstawiciele z miasta Bergerac z Burmistrzem na czele,  już 24  października spotkają się wspólnie z przedstawicielami Nordhausen i Delitzsch  oraz przedstawicielem Szwecji w Ostrowie Wielkopolskim, by wziąć udział w Międzynarodowej Konferencji Komunalnej pn. „Innowacyjny samorząd Ostrowa Wielkopolskiego – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na arenie międzynarodowej”.

- Podczas konferencji, wspólnie, w tym międzynarodowym gronie, będziemy omawiać kwestie związane z innowacyjną gospodarką, polityką społeczną, działaniami mającymi na celu modernizację miasta oraz „smart city”.  Konferencja pozwoli na wymianę dobrych praktyk, a także na budowanie dalszych, trwałych relacji między naszymi partnerskimi miastami – powiedziała Beata Klimek Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Współpraca z miastami partnerskimi stanowi ważną dziedzinę działań samorządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Dotychczas podpisano umowy partnerskie z czterema miastami: Nordhausen, Niemcy (1995 r.); Delitzsch, Niemcy (2000 r.), Lecce, Włochy (2006 r.); Brantford, Kanada (2009 r.).

Miasto Ostrów Wielkopolski za współpracę międzynarodową oraz działalność proeuropejską w 2017 r. został odznaczony prestiżowym Dyplomem Europy przyznawanym przez Radę Europy.

O podpisanym partnerstwie poinformowała także w serwisie Twitter Ambasada Polski we Francji.

Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach Konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2017”.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x