Ilustracja do artykułu: „Bogactwo kultur inspiracją naszego rozwoju”

„Bogactwo kultur inspiracją naszego rozwoju”

12-10-2017

Edukacyjna inicjatywa jaką był projekt pt: „Bogactwo kultur inspiracją naszego rozwoju“ to 8- miesięczna realizacja działań o zasięgu międzynarodowym mająca na celu  poszerzenie wiedzy w obszarze posługiwania się  językami obcymi  uczniów szkół podstawowych z Polski i Europy  poprzez autentyczne  kontakty międzynarodowe rówieśników, bezpośrednie spotkania, kontakty internetowe, gry i zabawy, zajęcia integracyjne, konkursy, zawody sportowe, obcowanie ze sztuką i  wycieczki.

Pragnąc lepiej przygotować młodzież do funkcjonowania w zjednoczonej Europie nauczyciele poprzez realizację  projektu pragnęli wyposażyć uczniów w jak najlepszą wiedzę w zakresie języków obcych oraz pokazali  nowoczesne narzędzia doskonalenia umiejętności języka obcego, komunikowania się i pozyskiwania nowych kontaktów.

Projekt miał na celu rozwijanie i propagowanie nowych technik nauczania i elastycznych stylów uczenia się przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Działania w projekcie zachęcały do autonomii w uczeniu się, ułatwiły  proces uczenia się dla różnych grup uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych. Bardzo istotnym celem było również promowanie znajomości języków obcych wśród środowiska lokalnego, a tym samym  kształtowanie świadomości społecznej otwartej na wielojęzyczność.

- Pragnęliśmy budować u uczniów wiarę we własne możliwości językowe, jak również umożliwić sprawdzenie własnych umiejętności językowych za pomocą konkretnych, naturalnych  sytuacji dnia codziennego w obcowaniu z zagranicznymi partnerami – tłumaczą organizatorzy inicjatywy.

Istotnym celem projektu było również zwrócenie uwagi uczniów na cechy wspólne i różnice w zakresie obyczajów, stosunków międzyludzkich, organizacji życia codziennego w Polsce i innych krajach europejskich.

Podejmowane w projekcie inicjatywy  miały wielostronny charakter.

Wszystkie osoby i elementy zaangażowane w projekt – uczniowie, nauczyciele, rodzice,  metody i materiały przyczyniły się do rozpoznania i spełnienia potrzeb edukacyjnych osób uczących się.

Do głównych zadań zrealizowanych podczas projektu należały:

- zacieśnianie współpracy międzynarodowej i dotychczasowych kontaktów ze szkołami partnerskimi w Europie,

- wspólne uczenie się języka angielskiego z partnerami zagranicznymi - wspólne zajęcia językowe z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych,

- organizacja Obchodów  Międzynarodowego Dnia Języków Obcych, Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o krajach Unii Europejskiej,

- organizacja tygodniowego wyjazdu zagranicznego dla uczniów klas VI SP nr 7,

- udział w corocznej Paradzie Schumana i obchodach Dnia Europy w Warszawie,

- odkrywanie i zbieranie osobistych kontaktów zagranicznych uczniów i rodziców,

- prezentacja wrażeń z pobytu za granicą - spotkanie z rodzicami,

- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz Unii Europejskiej,

- współpraca z przedstawicielami ambasad krajów unijnych oraz z działającymi w Polsce organizacjami pozarządowymi o charakterze międzynarodowym z Fundacją Konrada Adenauera, Roberta Schumana, Friedricha Eberta oraz Instytutem Goethego w Warszawie.

Młodzi uczestnicy projektu zdobyli umiejętność działania w grupie, wspólnego przeżywania sukcesu i poszukiwania wiedzy w sposób niekonwencjonalny, czyli umiejętności które powinien posiadać „Młody Europejczyk”. Praca młodych ludzi w projekcie skupiała się na przełamywaniu barier, porzucaniu kompleksów i niechęci do zmian, a tym samym pobudzaniu motywacji do własnego rozwoju. 

- Od 10 lat corocznie  i systematycznie realizowane są w Szkole Podstawowej  nr 7 międzynarodowe projekty edukacyjne służące rozwijaniu umiejętności komunikacji międzynarodowej oraz promowaniu świadomości interkulturowej. Szkoła Podstawowa nr 7 posiada kontakty z zagranicznymi partnerami i sojusznikami. Programy edukacyjne realizowano do tej pory we współpracy z  państwami europejskimi, takimi jak: Włochy, Portugalia, Węgry, Hiszpania, Niemcy, Francja i Rumunia. Posiadając tak bogate doświadczenie pragniemy w dalszym ciągu kontynuować współpracę z zagranicznymi partnerami, która jest niezbędna do kształcenia naszej młodzieży w zakresie umiejętności posługiwania się językiem obcym, a tym samym kształtowania  postawy  tolerancji – tłumaczą przedstawiciele grona pedagogicznego „siódemki”.

Kontynuacja działań w obszarze edukacji językowej i interkulturowej w placówce to inicjatywa realizacji kolejnego  projektu w ramach europejskiego programu Erasmus +.

Projekt „No Place for Hate” jest dwuletnim partnerskim projektem 5 szkół europejskich i 1 tureckiej (Chorwacja, Polska, Portugalia, Rumunia, Turcja i Wielka Brytania). Głównym celem projektu jest popularyzacja różnorodności kulturowej i narodowościowej. Uczestnicy projektu będą poznawać kulturę, zwyczaje rówieśników z krajów partnerskich, zasmakują kuchni, będą doskonalić umiejętności językowe tworząc słowniki, prezentacje, rozmawiać za pośrednictwem Internetu i spotykać się podczas międzynarodowych wymian.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x