Ilustracja do artykułu: Nabór do Ostrowskiej Rady Seniorów

Nabór do Ostrowskiej Rady Seniorów

18-04-2024

Trwa nabór na kolejną kadencję Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 26 kwietnia 2024 roku.

Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej zadaniem jest występowanie w imieniu starszych mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego i przedstawianie ich potrzeb i interesów władzom samorządowym. Opiniuje również strategiczne i bieżące plany rozwoju miasta. Rada jest także współorganizatorem i organizatorem licznych imprez środowiskowych, a jej przedstawiciele reprezentują środowisko senioralne Ostrowa Wielkopolskiego.

Członkami Rady Seniorów mogą być wyłącznie mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, którzy ukończyli 60. rok życia. Kadencja Rady trwa 5 lat. Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Rady Seniorów może to zrobić indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej działającej na rzecz seniorów. W tym pierwszym przypadku musi jednak uzyskać poparcie minimum 15 mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Organizacja pozarządowa może zgłosić natomiast tylko jednego przedstawiciela – nie jest tutaj wymaga lista poparcia.

Osoby zainteresowane pracą w Radzie Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego oraz spełniające wymagane kryteria proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów (druki w załączeniu) do Referatu ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej – Urząd Miejski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski do dnia 26 kwietnia br. (decyduje data wpływu do urzędu). Uwaga! Niekompletne zgłoszenia zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x